لوگو

سرا

کتاب مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی

مقررات ملی ساختمان

 • نویسنده: دفتر امور مقررات ملی ساختمان
 • ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 • چاپ: دوازدهم (۱۴۰۲)
 • ویرایش: ۱۳۹۸
۷۰,۰۰۰ تومان
مشخصات اولیه|توضیحات تکمیلی|سرفصل ها|مشخصات تکمیلی
توضیحات تکمیلی

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می‌کند که توسط کتاب مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی) قابل برداشت است.

ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت‌های محلی، مردم و مهندسان، موجب می‌گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه گذاری‌های ملی و همچنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان‌ها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولت‌های محلی و همچنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.

بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته‌ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می‌یابد.

از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه‌های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است.

آخرین نسخه از مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی مربوط به ویرایش سال ۱۳۹۸ می‌باشد.

اهداف کلی مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی

استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمان‌ها از دیر باز در ایران رواج داشته است.

اکثر ساختمان‌های موجود در کشور خصوصا در شهرهای کوچک، بخش‌ها، روستاها و همچنین در بافت‌های فرسوده و قدیمی کلان شهرها از نوع مصالح بنایی می‌باشد.

آسیب پذیری قابل توجه این ساختمان‌ها د‌ر زمین لرزه‌های گذشته با عنایت به عدم رعایت صحیح ضوابط فنی، اهمیت تدوین به روزرسانی، ترویج مقررات ملی ساختمان را آشکار می‌سازد.

هدف از این مبحث ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آن‌ها میزان مناسبی از مقاومت، پایداری، بهره‌برداری، پایایی و یکپارچگی در ساختمان‌های با مصالح بنایی جهت حصول اهداف مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به دست می‌آید.

سرفصل ها
 • کلیات
 • مشخصات مصالح و کنترل کیفیت
 • الزامات عمومی
 • ساختمان‌های بنایی مسلح
 • ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف
 • پیوست‌ها
مشخصات تکمیلی
 • شابک: 9786003010239
 • صفحات: ۱۵۷
 • وزن: ۲۶۵ گرم
۷۰,۰۰۰ تومان