لوگو

سرا

کتاب مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه

مقررات ملی ساختمان

 • نویسنده: دفتر امور مقررات ملی ساختمان
 • ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 • چاپ: دوازدهم (۱۴۰۱)
 • ویرایش: ۱۳۹۹
۲۶۰,۰۰۰ تومان
مشخصات اولیه|توضیحات تکمیلی|سرفصل ها|مشخصات تکمیلی
توضیحات تکمیلی

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می‌کند که توسط کتاب مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه) قابل برداشت است.

ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت‌های محلی، مردم و مهندسان، موجب می‌گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه گذاری‌های ملی و همچنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان‌ها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولت‌های محلی و همچنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.

بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته‌ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می‌یابد.

از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه‌های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است.

آخرین نسخه از مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه مربوط به ویرایش سال ۱۳۹۹ می‌باشد.

اهداف کلی مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه

هدف از این مبحث ارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آن‌ها میزان مناسبی از مقاومت، پایداری، بهره‌برداری، پایایی و یکپارچگی در ساختمان‌های بتنـی جهت حصول اهداف مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به دست می‌آید.

اساس ساختار این ویرایش طراحی بر مبنای مقاومت تعیین گردید و مقرر شد ضوابط محاسباتی به گونه‌ای تنظیم گردند که استفاده از نرم افزارهای رایج و مورد استفاده در ایران به آسانی و بدون مشکل انجام شود.

علاوه بر تسهیلات لازم برای محاسبه ساختمان‌های میان مرتبه و بلند مرتبه و آشنایی با روش‌های محاسیاتی مورد نیاز مربوطه از قبیل تحلیل برای تعیین خزش و جمع شدگی در بتن آرمه فراهم گردند.

از ویرایش‌های قبلی این مبحث در مسائل اجرائی و جزئیات ابعاد مقطع و ارماتور بندی استفاده زیادی می‌شده است، لیکن در دسترس نبوده نرم افزارهای که دقیقا بر اساس اصول مبحث باشند، استفاده شایسته و فراگیر از مبحث در امر محاسبات انجام نگردیده و برخی مهندسان نارگریز از سایز آئین‌نامه‌های بین المللی استقاده می‌کردند.

در ویرایش موجود نواقص فوق برطرف شده و امکان استفاده از نرم افزارهای متداول فراهم گردیده است.

سرفصل ها
 • کلیات
 • علائم و تعاریف
 • مشخصات مکانیکی بتن
 • مشخصات آرماتور
 • الزامات سیستم‌های سازه‌ای
 • تحلیل سیستم‌ها
 • ضریب‌های بار و ترکیب‌های بارگذاری - ضریب‌های کاهش مقاومت
 • ارزیابی مقاومت مقطع در خمش، بارمحوری، برش، پیچش و برش اصطکاک
 • دال های یک طرفه
 • دال‌های دو طرفه
 • تیرها
 • ستون‌ها
 • دیوارها
 • دیافراگم‌ها
 • شالوده‌های بتن آرمه
 • ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون
 • اتصالات اعضای سازه‌ای به یکدیگر
 • مهار به بتن
 • الزامات بهره‌برداری
 • ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله
 • جزئیات آرماتور‌گذاری
 • مدارک طرح، الزامات ساخت و نظارت
 • ارزیابی مقاومت سازه‌های موجود
 • پیوست‌ها
مشخصات تکمیلی
 • شابک: 9786003010123
 • صفحات: ۶۳۰
 • وزن: ۹۱۱ گرم
۲۶۰,۰۰۰ تومان