با خیال راحت حل کن؛ همه تستای فولاد، توی آزمون مرداد!

لوگو

سرا

منابع آزمون کارشناس ماده ۲۷

منابع آزمون کارشناس ماده ۲۷

آزمون کارشناس ماده ۲۷، ۴ مرداد ماه به صورت سراسری در کل کشور برگزار می‌شود.

داوطلبانی که «شرایـط اخـذ پـروانه کارشناسی مـاده ۲۷» را داشته باشند، می‌توانند از تاریخ ۱۳ تا ۱۹ خرداد ماه در آزمون‌ ثبت‌نام کنند.

بر اساس منابع رسمی منتشر شده در سایت دفتر مقررات ملی ساختمان، منابع آزمون کارشناسی رسمی ماده ۲۷ برای رشته‌‌های عمران، معماری، نقشه‌برداری، تاسیسات مکانیکی و برقی به شرح زیر است.

منابع آزمون در دو دسته‌ی عمومی و تخصصی می‌باشند که داوطلبان هر رشته باید بر هر دو دسته مسلط باشند.

منابع عمومی آزمون کارشناس ماده ۲۷ (کلیه رشته‌ها)

۱- قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (خرید کتاب)

۲- قانون مدنی (در مالکیت، حق انتفاع، عمری، رقبی و سکنی، وقف، حریم املاک، حق ارتفاق، اقسام عقود، شرایط اساسی صحت معامله، خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات، سقوط تعهدات، ضمان قهری، اتلاف، تسبیب، احکام بیع و اجاره)

۳- قانون برگزاری مناقصات

۴- قانون مسئولیت مدنی

۵- شرایط عمومی پیمان – نشریه ۴۳۱۱ (خرید کتاب)

۶- شرایط عمومی عیوب اساسی و پنهان ساختمان – (به استثناء رشته‌های شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک)

۷- قانون شهرداری و اصلاحات بعدی

۸- مبحث دوم مقررات ملی ساختمان – نظامات اداری (۱۳۸۴) (خرید مقررات ملی ساختمان)

۹-مبحث دوازدهم مقررات ملّی ساختمان – ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲) (خرید مقررات ملی ساختمان)

منابع تخصصی رشته مهندسی عمران آزمون کارشناس ماده ۲۷:

۱- مباحث مقررات ملی ساختمان:

مبحث سوم – حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵) + غلط نامه (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۶)(خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث پنجم مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۶) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان (۱۳۹۸) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث هفتم ژئوتکنیک و مهندسی پی (۱۴۰۰) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۸) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه + غلط نامه (۱۳۹۹) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث دهم طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۴۰۱) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۴۰۰) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث پانزدهم آسانسورها و پله‌های برقی (۱۳۹۲) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل (۱۳۹۵) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲) (خرید مقررات ملی ساختمان)

به همراه راهنماهای مربوط به مباحث

۲- نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) سازمان برنامه و بودجه کشور (خرید کتاب)

۳- دانش و اطلاعات دانشگاهی

۴- اصول متره و برآورد

۵- آئين‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و پیوست ششم آن (خرید کتاب)

۶- دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی- مصوب سال ۱۳۹۱ (دانلود فایل)

۷- ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها

۸- روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان

منابع تخصصی رشته مهندسی معماری آزمون کارشناس ماده ۲۷:

۱- مباحث مقررات ملی ساختمان:

مبحث سوم – حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق (۱۳۹۵) + غلط نامه (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان (۱۳۹۶)(خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث پنجم مصالح و فرآورده‌های ساختمانی (۱۳۹۶) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث هفتم ژئوتکنیک و مهندسی پی (۱۴۰۰) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث هشتم طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی (۱۳۹۸) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث نهم طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه + غلط نامه (۱۳۹۹) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث دهم طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی (۱۴۰۱) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث یازدهم طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها (۱۴۰۰) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث پانزدهم آسانسورها و پله‌های برقی (۱۳۹۲) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث نوزدهم صرفه جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل (۱۳۹۵) (خرید مقررات ملی ساختمان)

مبحث بیست و دوم مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها (۱۳۹۲) (خرید مقررات ملی ساختمان)

به همراه راهنماهای مربوط به مباحث

۲ – قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی

۳ – ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (تصویر جلد)

۴- نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) سازمان برنامه و بودجه کشور (خرید کتاب)

۵- دانش و اطلاعات دانشگاهی

۶- اصول متره و برآورد

۷- پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری) (خرید کتاب)

۸- ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها

۹- روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان

منابع تخصصی رشته ترافیک آزمون کارشناس ماده ۲۷:

۱- مبحث بیست (۱۳۹۶) و بیست و یکم (۱۳۹۵) و بیست و سوم (۱۴۰۱) مقررات ملّی ساختمان

۲- آئین‌نامه طراحی معابر شهری (۱۲ جلدی) – ۱۳۹۹ (دانلود رایگان)

۳- آئین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران – نشریه شماره ۴۱۵ (دانلود رایگان)

۴- آئین‌نامه ایمنی راه‌ها

۵- اطلاعات دانشگاهی در حوزه مهندسی ترافیک، برنامه‌ریزی حمل و نقل، ایمنی، عابرین پیاده، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، اثرسنجی ترافیکی، ارزیابی اقتصادی پروژه‌های حمل و نقل، طرح هندسی

منابع تخصصی رشته نقشه برداری آزمون کارشناس ماده ۲۷:

۱- مبحث بیست و یکم (۱۳۹۵) مقررات ملّی ساختمان

۲- قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴

۳- قانون ثبت اسناد و املاک باب هشتم (مواد مخصوصه) مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶

۴- قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴

۵- شیوه‌نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – دی‌ماه ۱۳۸۹

۶- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲

۷- دستورالعمل‌های همسان و تعرفه خدمات نقشه‌برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور)

۸- نقشه‌برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه، روش‌ها و ابزارهای فاصله‌یابی، زاویه‌یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)

۹- نقشه‌برداری و پیاده‌سازی املاک و معابر

نقشه‌برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی

مدیریت پروژه و برآورد حجم و هزینه خدمات نقشه‌برداری

نقشه‌برداری ساختمانی و ثبتی و کاداستر

ژئودزی و تعیین موقعیت ماهواره‌ای (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه‌های مختصات، سیستم‌های تصویر، منابع خطاها، مدل‌ها و روش‌های تعیین موقعیت)

خطاها و محاسبات سرشکنی در نقشه‌برداری

فتوگرامتری و سنجش از دور

کارتوگرافی و سامانه‌های اطلاعات مکانی

منابع تخصصی رشته تاسیسات مکانیکی آزمون کارشناس ماده ۲۷:

۱- مباحث سوم  (۱۳۹۵ – دانلود غلط نامه)، چهاردهم (۱۳۹۶ – دانلود غلط نامه)، پانزدهم (۱۳۹۲)، شانزدهم (۱۳۹۶)، هفدهم (۱۴۰۱ – دانلود غلط نامه )، نوزدهم (۱۳۹۹)، بیست و یکم (۱۳۹۵) و بیست و دوم (۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان و راهنماهای مربوطه

۲- نشریات فنی شماره‌های ۱۲۸، ۱۷۲ و ۴۶۰ سازمان برنامه و بودجه کشور

۳- دانش و اطلاعات دانشگاهی

۴- اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات‌مکانیکی

۵- اصول متره و برآورد

منابع تخصصی رشته تاسیسات برقی آزمون کارشناس ماده ۲۷:

۱- مباحث سوم (۱۳۹۵ – دانلود غلط نامه)، سیزدهم (۱۳۹۵ – دانلود غلط نامه)، پانزدهم (۱۳۹۲)، نوزدهم (۱۳۹۹)، بیست و یکم (۱۳۹۵) و بیست و دوم (۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان و راهنماهای مربوطه

۲- نشریات فنی شماره‌های ۸۹، ۱-۱۱۰، ۲-۱۱۰، ۳۸۰، ۳۹۳ و ۶۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور

۳- دانش و اطلاعات دانشگاهی

۴- اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات‌برقی

۵- اصول متره و برآورد