لوگو

سرا

کتاب موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

نشریه شماره ۴۳۱۱

 • نویسنده: امور نظام فنی اجرایی
 • ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور
 • چاپ: بیست و نهم (۱۳۹۸)
 • ویرایش:
۵۰,۰۰۰ تومان
مشخصات اولیه|توضیحات تکمیلی|سرفصل ها|مشخصات تکمیلی
توضیحات تکمیلی

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ( نشریه ۴۳۱۱ ) این متن به این منظور مصوب گردیده است که تمام پیمان‌ها و قراردادهایی که مطابق با قانون ایران منعقد می‌گردند در یک چهارچوب واحد باشد و از اختلافات ناشی از ابهام در کار توسط کارفرما و پیمانکار تا حد ممکن جلوگیری به عمل آید.

شایان ذکر است که در هر قرارداد طرفین با ذکر نام این شرایط عمومی خود را ملزم به رعایت آن دانسته و در عین حال شرایطی را منطبق با هر پیمان خاص به عنوان شرایط خصوصی به امضا می‌رسانند که لازم الاجرا است.

پیمان‌های حمل و نقل، پیمان‌های خرید مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات و پیمان‌های تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیش از ۷۵ درصد برآورد هزینه آن‌ها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات است، مشمول این بخشنامه نیست.

ماده‌های ذکر شده در نشریه ۴۳۱۱ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

ماده ۱ – پیمان

ماده ۲ – موافقتنامه

ماده ۳ – شرایط عمومی

ماده ۴ – شرایط خصوصی

ماده ۵ – برنامه زمانی اجرای کار

و …

ماده ۱۶ – تاییدات پیمانکار

ماده ۱۷ – کارکنان

ماده ۱۸ – مسئولیت حسن انجام کار، برنامه کار، گزارش پیشرفت کار، هماهنگی با دیگر پیمانکاران، رئیس کارگاه

ماده ۱۹ – کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه‌ها، اندازه گیری‌ها

و …

ماده ۲۸ – تحویل کارگاه

ماده ۲۹ – تغییر مقادیر کار، قیمت‌های جدید، تعدیل نرخ پیمان

ماده ۳۰ – تغییر مدت پیمان

ماده ۳۱ – مدیریت اجرا

ماده ۳۲ – نظارت بر اجرای کار

ماده ۳۳ – مهندس ناظر

ماده ۳۴ – تضمین انجام تعهدات

ماده ۳۵ – تضمین حسن انجام کار

ماده ۳۶ – پیش پرداخت

و …

ماده ۴۳ – بروز حوادث قهری

ماده ۴۴ – ممنوعیت قانونی

ماده ۴۵ – حقوق انحصاری ثبت شده

ماده ۴۶ – موارد فسخ پیمان

سرفصل ها
 • تعاریف و مفاهیم
 • تاییدات و تعهدات پیمانکار
 • تعهدات و اختیارات کارفرما
 • تضمین، پرداخت، تحویل کار
 • حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر، تسویه حساب، حل اختلاف
مشخصات تکمیلی
 • شابک: 9789641794479
 • صفحات: ۷۶
 • وزن: ۲۱۰ گرم
۵۰,۰۰۰ تومان