لوگو

سرا

کتاب مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا

مقررات ملی ساختمان

  • نویسنده:
  • ناشر: انتشارات هنر فردا
  • چاپ: پانزدهم (۱۴۰۱)
  • ویرایش: ۱۳۹۶
۴۵,۰۰۰ تومان
مشخصات اولیه|توضیحات تکمیلی|سرفصل ها|مشخصات تکمیلی
توضیحات تکمیلی

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می‌کند که توسط کتاب مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان (عایق بندی و تنظیم صدا) قابل برداشت است.

ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت‌های محلی، مردم و مهندسان، موجب می‌گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه گذاری‌های ملی و همچنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان‌ها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولت‌های محلی و همچنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.

بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته‌ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می‌یابد.از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه‌های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است.

آخرین نسخه از مبحث هجدهم عایق بندی و تنظیم صدا مربوط به ویرایش سال ۱۳۹۶ می‌باشد.

سرفصل ها
  • کلیات
  • مقررات آکوستیکی انواع ساختمان‌ها
  • پیوست‌ها
مشخصات تکمیلی
  • شابک: 9786001131677
  • صفحات: ۱۰۰
  • وزن: ۱۷۶ گرم
۴۵,۰۰۰ تومان