لوگو

سرا

کتاب مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان

مقررات ملی ساختمان

 • نویسنده: دفتر امور مقررات ملی ساختمان
 • ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 • چاپ: ششم (۱۴۰۰)
 • ویرایش: ۱۳۹۸
۷۰,۰۰۰ تومان
مشخصات اولیه|توضیحات تکمیلی|سرفصل ها|مشخصات تکمیلی
توضیحات تکمیلی

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می‌کند که توسط کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) قابل برداشت است.

ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت‌های محلی، مردم و مهندسان، موجب می‌گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه گذاری‌های ملی و همچنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان‌ها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولت‌های محلی و همچنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.

بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته‌ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می‌یابد.

از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه‌های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است.

آخرین نسخه از مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان مربوط به ویرایش سال ۱۳۹۸ می‌باشد.

اهداف کلی مبحث ششم بارهای وارد بر ساختمان

با توجه به آخرین ویرایش آیین‌نامه‌های معتبر دنیا، تغییرات حادث شده در دیگر مباحث مقررات ملی و ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ ایران و همینطور پیشرفت‌های علم مهندسی عمران و دستاوردهای پژوهشی و نیز بازخورد مهندسان طراح سازه نسبت به مطالب ویرایش سوم، این ویرایش (ویرایش چهارم در سال ۱۳۹۸) با دیدگاه بازبینی و به روزرسانی و تکمیل موضوعات بارگذاری تهیه شده است.

موضوع اصلی کتاب مبحث ششم مقررات ملی ساختمان بحث بارگذاری سازه‌ها است و موضوعاتی پیرامون شناخت و ارزیابی انواع بارها نظیر بار مرده، زنده، برف، زلزله و غیره در آن بحث شده است و نحوه محاسبه این بارها در ساختمان بیان شده است.

سرفصل ها
 • کلیات
 • ترکیب بارها
 • بار مرده
 • بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی
 • بار زنده
 • بار سیل
 • بار برف
 • بار باران
 • بار یخ
 • بار باد
 • بار زلزله
 • پیوست‌ها
مشخصات تکمیلی
 • شابک: 9786003010130
 • صفحات: ۱۵۸
 • وزن: ۲۷۲ گرم
۷۰,۰۰۰ تومان