لوگو

سرا

کتاب مبحث دوم نظامات اداری

مقررات ملی ساختمان - ویرایش ۱۳۸۴

 • نویسنده: دفتر امور مقررات ملی ساختمان
 • ناشر: نشر توسعه ایران
 • چاپ: چهل و دوم (۱۴۰۱)
 • ویرایش: ۱۳۸۴
۱۱۰,۰۰۰ تومان
مشخصات اولیه|توضیحات تکمیلی|سرفصل ها|مشخصات تکمیلی
توضیحات تکمیلی

مقررات ملی ساختمان در تمامی کشورها قواعدی هستند که به نحوی اجرای آنها توسط شهروندان الزام قانونی پیدا می‌کند که توسط کتاب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) قابل برداشت است.

ادراک مشترک کلیه عوامل و عناصر مرتبط اعم از دولت، دولت‌های محلی، مردم و مهندسان، موجب می‌گردد که منافع ملی ناشی از حفظ و افزایش بهره‌وری از سرمایه گذاری‌های ملی و همچنین حفظ جان و منافع عمومی بهره برداران ساختمان‌ها بر منافع سازمانی دستگاه‌های اجرایی و یا منافع دولت‌های محلی و همچنین منافع فوری سرمایه گذاران ترجیح داده شود.

بدیهی است توافق و التزام بر این دسته از منافع و خواسته‌ها در قالب برنامه توسعه نظام ملی ساخت و ساز تحقق می‌یابد.

از سال ۱۳۶۶ مقررات حاکم بر جنبه‌های مهندسی و فنی ساختمان (طراحی – نظارت – اجرا)، توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب مقررات ملی ساختمان به تدریج وضع و استفاده از آن الزامی شده است.

آخرین نسخه از مبحث دوم نظامات اداری مربوط به ویرایش سال ۱۳۸۴ می‌باشد.

سرفصل ها
 • فصل اول : کلیات
 • فصل دوم: طراحی ساختمان
 • فصل سوم: اجرای ساختمان
 • فصل چهارم: نظارت ساختمان
 • فصل پنجم: فهرست های قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی
 • فصل ششم : شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
 • فصل هفتم: شیوه نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره
 • فصل هشتم: پیوست مربوط به شیوه نامه مجریان ساختمان شامل: شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان، شرایط خصوصی قرارداد مجریان ساختمان و قراردادهای همسان مجریان ساختمان
مشخصات تکمیلی
 • شابک: 9789647588515
 • صفحات:
 • وزن: ۲۵۶ گرم
۱۱۰,۰۰۰ تومان