لوگو

سرا

کتاب آیین نامه طراحی معابر شهری (۱۲ جلدی)

ویرایش سال ۱۳۹۹

 • نویسنده: معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
 • ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 • چاپ: اول (۱۳۹۹)
 • ویرایش: ویرایش اول
ناموجود

جهت درخواست موجود شدن این کتاب با فروشگاه تماس بگیرید

تماس با فروشگاه
مشخصات اولیه|توضیحات تکمیلی|سرفصل ها|مشخصات تکمیلی
توضیحات تکمیلی

شبکه معابر شهری از جمله فضاهایی است که به سبب وجود نقش‌های عملکردی مختلف، نحوه طراحی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال‌های گذشته آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری مصوب سال ۱۳۷۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عنوان یک مرجع واحد و مبنای مشخص به منظور طراحی و ارزیابی طرح‌های مرتبط با شبکه معابر شهری نظیر طرح‌های توسعه و عمران (جامع) شهری، طرح‌های هادی، تفصیلی و … مورد استفاده و استناد قرار می‌گرفت.

تناسب محتوایی این آیین‌نامه با اقتضائات زمان خود از یک طرف و نیازهای عصر حاضر جوامع شهری از طرف دیگر سبب شده تا با توجه به گونه‌های مختلف حمل‌ونقل پایدار و لزوم تغییر نگرش در طراحی شبکه معابر شهری، به‌روزرسانی این آیین‌نامه به عنوان مبنایی برای طراحی‌های آینده در دستور کار قرار بگیرد.

جلد ۱ آیین نامه طراحی معابر شهری: مبانی

 • کلیات
 • مبانی طراحی خیابان‌های شهری
 • الگوی شبکه معابر شهری
 • ارتباط توسعه شهری و حمل‌ونقل
 • دسته‌بندی معابر شهری
 • ایمنی معابر شهری
 • برنامه‌ریزی پارکینگ در شهر
 • محیط زیست
 • پدافند غیر عامل
 • وسیله نقلیه تیپ طراحی
 • عوامل انسانی
 • مشخصات ترافیکی

جلد ۲ آیین نامه طراحی معابر شهری: پلان و نیمرخ‌های طولی

 • معرفی اجزای نیمرخ‌های طولی
 • فاصله دید
 • پلان
 • نیمرخ طولی
 • سایر عوامل تعیین‌کننده

جلد ۳: اجزاء نیمرخ‌های عرضی

 • معرفی اجزای نیمرخ‌های عرضی
 • انواع خطوط عبور
 • شانه
 • میانه و جداکننده کناری
 • پارکینگ حاشیه‌ای
 • شیب عرضی به منظور جمع‌آوری آب‌های سطحی
 • کناره خیابان
 • جدول
 • فضای سبز
 • شیروانی و سیستم‌های تخلیه آب
 • حاشیه معبر
 • تأسیسات شهری
 • مقطع عرضی در پل‌ها و روگذرها
 • مقطع عرضی در تونل‌ها و زیرگذرها
 • کنترل آلودگی صوتی
 • روشنایی
 • بهسازی فضای خیابان

جلد ۴: تندراه‌ها و تبادل‌های شهری

 • کلیات
 • انواع تندراه‌های شهری از نظر هندسی
 • آزادراه شهری
 • بزرگراه شهری
 • تبادل‌ها
 • رابط‌ها
 • محل اتصال رابط‌ها
 • توازن خطوط عبور
 • تحلیل سطح خدمت

جلد ۵: خیابان‌های شهری

 • کلیات و تعریف‌ها
 • خیابان شریانی
 • خیابان جمع‌وپخش کننده
 • خیابان محلی
 • خیابان صنعتی
 • خیابان تاریخی
 • خیابان اشتراکی
 • تحلیل سطح خدمت

جلد ۶: آرام‌سازی ترافیک

 • کلیات
 • انواع اقدامات آرام‌سازی ترافیک
 • تغییر شکل‌های عمودی
 • تغییر شکل‌های افقی
 • کاهش عرض سواره‌رو
 • تغییر روسازی و خطکشی
 • محدودیت دسترسی
 • افزایش نظارت
 • ترکیب اقدامات آرام‌سازی ترافیک

جلد ۷: تقاطع‌ها

 • کلیات
 • فاصله و مثلث دید در انواع تقاطع‌ها
 • خطوط گردشی و قوس گوشه تقاطع
 • خطوط کمکی
 • جریان‌بندی تقاطع
 • میدان
 • کنترل تقاطع‌ها
 • تحلیل سطح خدمت تقاطع‌ها
 • پیوست الف: معیارهای تعیین نحوه کنترل تقاطع با چراغ راهنمایی

جلد ۸: حمل‌ونقل همگانی

 • کلیات
 • برنامه‌ریزی سیستم‌های همگانی و شبه همگانی
 • دسته‌بندی خطوط همگانی
 • طراحی خطوط همگانی
 • دسته‌بندی ایستگاه‌های همگانی
 • طراحی ایستگاه‌های همگانی
 • اقدامات مرتبط با افزایش کارایی سیستم همگانی
 • پایانه‌ها
 • تحلیل سطح خدمت سیستم‌های حمل‌ونقل همگانی

جلد ۹: حمل‌ونقل و کاربری زمین

 • کلیات
 • برنامه‌ریزی و طراحی محیط شهری
 • اثرسنجی ترافیکی کاربری‌ها
 • ضوابط دسترسی به کاربری‌ها
 • پارکینگ
 • پارک‌سوار
 • بارگیری و باراندازی
 • پیوست الف: مبانی انجام مطالعات اثرسنجی ترافیکی
 • پیوست ب: گزارش مدیریت تقاضای سفر

جلد ۱۰: مسیرهای پیاده

 • کلیات
 • پیاده‌رو
 • پیاده‌گذر
 • رابط پیاده‌رو
 • گذرگاه غیر همسطح عابر پیاده
 • فضاهای همگانی
 • تحلیل سطح خدمت

جلد ۱۱: مسیرهای دوچرخه

 • کلیات
 • مسیرهای درجه ۳ برای دوچرخه
 • مسیرهای درجه ۲ برای دوچرخه
 • مسیرهای درجه ۱ برای دوچرخه
 • مسیرهای چند منظوره
 • تقاطع در مسیرهای دوچرخه
 • پارکینگ دوچرخه
 • علائم و خط‌کشی‌ها
 • روشنایی
 • تحلیل سطح خدمت

جلد ۱۲: تجهیزات ایمنی

 • کلیات
 • انواع حفاظ
 • حفاظ‌های طولی کناری
 • حفاظ‌های طولی میانی
 • ضوابط نصب حفاظ
 • ضربه‌گیرها
 • تجهیزات آشکارسازی و هشداردهنده

مشخصات تکمیلی
 • شابک: 9786001133077
 • صفحات: ۱۱۱۷
 • وزن: ۳۲۵۴ گرم