لوگو

سرا

منابع آزمون کارشناس رسمی ماده 27

منابع آزمون کارشناس رسمی ماده 27

منابع آزمون کارشناس رسمی ماده 27

آزمون کارشناسی ماده 27، 14 مرداد ماه به صورت سراسری در کل کشور برگزار می‌شود.

داوطلبانی که «شرایـط اخـذ پـروانه کارشناسی مـاده 27» را داشته باشند، می‌توانند از تاریخ 17 تا 20 خرداد ماه از طریق این لیـنـک برای آزمون‌ ثبت‌نام کنند.

بر اساس منابع رسمی منتشر شده در سایت دفتر مقررات ملی ساختمان، منابع آزمون کارشناسی رسمی ماده 27 برای رشته‌‌های عمران، معماری، نقشه‌برداری، تاسیسات مکانیکی و برقی به شرح زیر است.

منابع آزمون در دو دسته‌ی عمومی و تخصصی می‌باشند که داوطلبان هر رشته باید بر هر دو دسته مسلط باشند.

منابع عمومی آزمون کارشناسی رسمی ماده ۲۷ – کلیه رشته‌ها:

۱-قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان۲- قانون مدنی (در مالکیت، حق انتفاع، عمری، رقبی و سکنی، وقف، حریم املاک، حق ارتفاق، اقسام عقود، شرایط اساسی صحت معامله، خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات، سقوط تعهدات، ضمان قهری، اتلاف، تسبیب، احکام بیع و اجاره)۳- قانون برگزاری مناقصات۴- قانون مسئولیت مدنی۵- شرایط عمومی پیمان۶- شرایط عمومی عیوب اساسی و پنهان ساختمان – (به استثناء رشته‌های شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک)۷- قانون شهرداری و اصلاحات بعدی۸- مباحث دوم (۱۳۸۴) و دوازدهم (۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان

منابع تخصصی آزمون کارشناسی ماده 27 – رشته مهندسی عمران :

۱- مباحث سوم-(۱۳۹۵)، پنجم -(۱۳۹۶)، ششم-(۱۳۹۸)، هفتم-(۱۳۹۲)، هشتم-(۱۳۹۲)، نهم-(۱۳۹۹)، دهم-(۱۳۹۲)، یازدهم-(۱۳۹۲)، بیست و یکم-(۱۳۹۵) و بیست و دوم-(۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان و راهنماهای مربوط۲- نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) سازمان برنامه و بودجه کشور۳- دانش و اطلاعات دانشگاهی۴- اصول متره و برآورد۵- آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و پیوست ششم آن۶- دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی- مصوب سال ۱۳۹۱۷- ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها۸- روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان

منابع تخصصی آزمون کارشناسی ماده 27 – رشته مهندسی معماری:

۱- مباحث سوم-(۱۳۹۵)، چهارم–(۱۳۹۶)، پنجم-(۱۳۹۶)، هفتم-(۱۳۹۲)، هشتم-(۱۳۹۲)، نهم-(۱۳۹۹)، دهم-(۱۳۹۲)، یازدهم-(۱۳۹۲)، پانزدهم-(۱۳۹۲)، نوزدهم-(۱۳۸۹)، بیست و یکم-(۱۳۹۵) و بیست و دوم-(۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان و راهنماهای مربوطه۲- قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۵۱/۱۲/۲۲ و اصلاحات بعدی۳- ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت – ویرایش سوم ۱۳۹۹ (تصویر جلد)۴- نشریه شماره ۵۵ (مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) سازمان برنامه و بودجه کشور۵- دانش و اطلاعات دانشگاهی۶- اصول متره و برآورد۷- پیوست ششم آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)۸- ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها۹- روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان

منابع تخصصی آزمون کارشناسی ماده 27 – رشته مهندسی نقشه برداری:

۱- مبحث بیست و یکم(۱۳۹۵) مقررات ملّی ساختمان۲- قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴۳- قانون ثبت اسناد و املاک باب هشتم (مواد مخصوصه) مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶۴- قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴۵- شیوه‌نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان ابلاغی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – دی‌ماه ۱۳۸۹۶- قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲۷- دستورالعمل‌های همسان و تعرفه خدمات نقشه‌برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور)۸- نقشه‌برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه، روش‌ها و ابزارهای فاصله‌یابی، زاویه‌یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)۹- نقشه‌برداری و پیاده‌سازی املاک و معابرنقشه‌برداری مسیر و محاسبات احجام خاکیمدیریت پروژه و برآورد حجم و هزینه خدمات نقشه‌بردارینقشه‌برداری ساختمانی و ثبتی و کاداسترژئودزی و تعیین موقعیت ماهواره‌ای (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه‌های مختصات، سیستم‌های تصویر، منابع خطاها، مدل‌ها و روش‌های تعیین موقعیت)خطاها و محاسبات سرشکنی در نقشه‌برداریفتوگرامتری و سنجش از دورکارتوگرافی و سامانه‌های اطلاعات مکانی

منابع تخصصی آزمون کارشناسی ماده 27 – رشته مهندسی تاسیسات مکانیکی:

۱- مباحث سوم(۱۳۹۵)، چهاردهم(۱۳۹۶)، پانزدهم(۱۳۹۲)، شانزدهم(۱۳۹۶)، هفدهم(۱۳۸۹)، نوزدهم(۱۳۸۹)، بیست و یکم(۱۳۹۵) و بیست و دوم(۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان و راهنماهای مربوطه۲- نشریات فنی شماره‌های ۱۲۸، ۱۷۲ و ۴۶۰ سازمان برنامه و بودجه کشور۳- دانش و اطلاعات دانشگاهی۴- اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات‌مکانیکی۵- اصول متره و برآورد

منابع تخصصی آزمون کارشناسی ماده 27 – رشته مهندسی تاسیسات برقی:

۱- مباحث سوم(۱۳۹۵)، سیزدهم(۱۳۹۵)، پانزدهم(۱۳۹۲)، نوزدهم(۱۳۸۹)، بیست و یکم(۱۳۹۵) و بیست و دوم(۱۳۹۲) مقررات ملّی ساختمان و راهنماهای مربوطه۲- نشریات فنی شماره‌‌های ۸۹، ۱-۱۱۰، ۲-۱۱۰، ۳۸۰، ۳۹۳ و ۶۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور۳- دانش و اطلاعات دانشگاهی۴- اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات‌برقی۵- اصول متره و برآورد