سرا TV

kkkarshhenas new

بالاترين آمارقبولي نظام مهندسی دركشور

رتبه های برتر سرا در آزمون نظام مهندسی بهمن 94

مهندس هادی شریفیان

محاسبات 80

مهندس آرش بدری

نظارت 69

مهندس مصطفی هاشم پور

اجرا 73

  • [ اساتید سرا بنیان گذاران و پیشگامان آموزش های حرفه ای صنعت ساختمان ]
  • [ سرا الگوی برتر آموزش در صنعت ساختمان ]


عضو کانال تلگرام سرا شوید.