سرا TV

kkkarshhenas new

بالاترين آمارقبولي نظام مهندسی دركشور


رتبه های برتر سرا در آزمون نظام مهندسی بهمن 94

مهندس هادی شریفیان

عمران - محاسبات 80

مهندس آرش بدری

عمران - نظارت 69

مهندس مصطفی هاشم پور

عمران - اجرا 73

مهندس صادق خلج

برق 61

مهندس هدی کنعانی مقدم

معماری - نظارت ، اجرا و طراحی

  • [ اساتید سرا بنیان گذاران و پیشگامان آموزش های حرفه ای صنعت ساختمان ]
  • [ سرا الگوی برتر آموزش در صنعت ساختمان ]


عضو کانال تلگرام سرا شوید.