لوگو

سرا

کتاب آیین نامه بتن ایران (آبا) – دو جلدی

جلد اول و جلد دوم

 • نویسنده: امور نظام فنی اجرایی
 • ناشر: سازمان برنامه و بودجه کشور
 • چاپ: اول (۱۴۰۲)
 • ویرایش: ۱۴۰۲
۵۳۰,۰۰۰ تومان
مشخصات اولیه|توضیحات تکمیلی|سرفصل ها|مشخصات تکمیلی
توضیحات تکمیلی

پس از ابلاغ تجدید نظر دوم مجموعه دو جلدی کتاب آیینن نامه بتن ایران (آبا) در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ و لزوم اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۱، دبیرخانه دائمی آبا نسبت به اخذ بازخورد جامعه مهندسی و کاربران این مجموعه اقدام نمود و پس از برگزاری جلسات متعدد کمیته هماهنگی نسبت اعمال برخی اصلاحات در قالب ویرایش حاضر اقدام نمود.

در این ویرایش ضمن اعمال برخی اصلاحات فنی، تعدادی نکات ویرایشی و املایی نیز اصلاح شده است. تمامی تغییرات در متن با گذاشتن خطی در کنار پاراگراف مربوط و همچنین درج تاریخ زمان اعمال اصلاحات مشخص شده است، ولی با وجود تلاش، دقت و وقت فراوانی که برای تهیه این مجموعه صرف شده است، این مجموعه مصون از وجود اشکال و ابهام نیست.

کتاب آیین نامه بتن ایران (آبا) ابتدا به صورت مجموعه ای از دستورالعمل‌های اجرایی کارهای بتنی در سال ۱۳۵۱ تحت شماره های ۱-۱۸ الی ۵-۱۸ به همت دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه تهیه و تدوین شد و به صورت استانداردهای ملی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی وقت به ثبت رسید در این مجموعه ضوابطی برای تحلیل و طراحی سازه های بتنی ارائه نشده و تدوین آن به بعد موکول شده بود.

آیین نامه‌ای که تحلیل و طراحی سازه‌ها را پوشش دهد و راهنمایی برای مهندسین باشد، در دهه ۷۰ توسط دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفت و برای انجام آن از عده‌ای از اساتید دانشگاه‌ها و دست اندرکاران طراحی اینگونه سازه‌ها دعوت بعمل آورده شد.

نتیجه کار این گروه سرانجام در سال ۱۳۷۲ به صورت نشریه شماره ۱۲۰ سازمان برنامه و بودجه منتشر و طی مراحل قانونی ابلاغ گردید و در سال ۱۳۷۹ تجدید نظر شد.

ویرایشی که اینک عرضه می‌شود با توجه به سوابق فوق تجدید نظر دوم می‌باشد که با تشکیل دبیرخانه آبا در مرکز تحقیقات، راه مسکن و شهرسازی با نظر خواهی گسترده در مراحل مختلف انجام پروژه و بررسی و تدقیق در ۱۹ کارگروه و در دو جلد با نام‌های «تحلیل و طراحی» و «مصالح و اجرا» به همراه تفسیر، تنظیم شده است.

در این ویرایش، تغییرات بسیاری گنجانده شده که شرح آنها در فصل اول این جلد آورده شده است.

لازم به ذکر است که نسخ جدید مباحث مقررات ملی ساختمان نیز با این ویرایش آبا هماهنگ بوده و از یک فلسفه طراحی تبعیت می‌کنند.

با وجود تلاش دقت و وقت فراوانی که برای تهیه این مجموعه صرف شده است این مجموعه مصون از وجود اشکال و ابهام نیست.

آخرین ویرایش کتاب آیین نامه بتن ایران (آبا) مربوط به چه سالی است؟

جلد اول آبا تحلیل و طراحی:

پیرو ضابطه شماره ۱۲۰ با عنوان «آیین نامه بتن ایران (آبا)»، طی بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۷۷۶۹ مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ویرایش مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ جلد اول این آیین‌نامه که شامل تغییرات و اصلاحات موردی بوده و در متن مشخص شده است، برای بهره‌برداری و رعایت به صورت لازم‌الاجرا منتشر می‌شود.

جلد دوم آبا مصالح و اجرا:

پیرو ضابطه شماره ۱۲۰ با عنوان «آیین نامه بتن ایران (آبا)»، طی بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۳۷۷۶۹ مورخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۰، ویرایش مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ جلد دوم این آیین‌نامه که شامل تغییرات و اصلاحات موردی بوده و در متن مشخص شده است، برای بهره‌برداری و رعایت به صورت لازم‌الاجرا منتشر می‌شود.

آیین نامه بتن ایران (آبا) جلد اول تحلیل و طراحی (تجدید نظر دوم )

جلد اول آیین نامه بتن ایران در ۲۵ فصل تدوین شده که به مسائل تحلیل و طراحی در سازه‌های بتن آرمه پرداخته است. در این جلد به مسائل مختلفی همچون مشخصات مکانیکی بتن و آرماتورها،سیستم‌های سازه‌ای و تحلیل آن‌ها،دال‌های یک طرفه و دو طرفه، تیرها، ستون‌ها، فونداسیون، مسائل مربوط به مهار بتن و هر آنچه در حوزه تحلیل و طراحی ساختمان‌های بتنی باید بدانید، پرداخته شده است.

آیین نامه بتن ایران (آبا) جلد دوم مصالح و اجرا (تجدید نظر دوم )

جلد دوم آیین نامه بتن ایران در ۱۱ فصل تدوین شده که به مسائل مربوط به مصالح و اجرا در سازه‌های بتنی پرداخته است. در این جلد به مسائل مربوط به مصالح بتن و آرماتورها، مبانی طرح اختلاط بتن، تولید بتن، دوام بتن، عمل آوری بتن، الزامات بتن ریزی در هوای سرد و گرم،قالب‌بندی، ارزیابی بتن و انواع بتن‌های ویژه، پرداخته شده است.

سرفصل ها
 • ***** فهرست جلد اول آیین نامه بتن ایران (آبا) - تحلیل و طراحی
 • فصل اول کلیات
 • فصل دوم علائم و تعاریف
 • فصل سوم مشخصات مکانیکی بتن
 • فصل چهارم مشخصات مکانیکی آرماتورها
 • فصل پنجم الزامات سیستم‌های سازه‌ای
 • فصل ششم تحلیل سیستم‌ها
 • فصل هفتم ضریب‌های بار، ترکیبات بارگذاری و ضریب‌های کاهش مقاومت
 • فصل هشتم ارزیابی مقاومت مقطع در خمش، بار محوری، برش، پیچش و برش - اصطکاک
 • فصل نهم دال‌های یک طرفه
 • فصل دهم دال‌های دو طرفه
 • فصل یازدهم تیرها
 • فصل دوازدهم ستون‌ها
 • فصل سیزدهم دیوارها
 • فصل چهاردهم دیافراگم‌ها
 • فصل پانزدهم شالوده‌های بتن آرمه
 • فصل شانزدهم اتصالات تیر به ستون و دال به ستون
 • فصل هفدهم نواحی اتصال اعضای سازه‌ای به یکدیگر
 • فصل هجدهم مهار به بتن
 • فصل نوزدهم الزامات بهره‌برداری
 • فصل بیستم ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله
 • فصل بیست و یکم جزئیات آرماتورگذاری
 • فصل بیست و دوم روش طراحی خرپایی ( بست و بند)
 • فصل بیست و سوم طراحی در برابر آتش
 • فصل بیست و چهارم مدارک طرح و الزامات اجرایی
 • فصل بیست و پنجم ارزیابی مقاومت سازه‌های موجود
 • ***** فهرست جلد دوم آیین نامه بتن ایران (آبا) - مصالح و اجرا
 • فصل اول کلیات
 • فصل دوم واژه‌ها و تعاریف
 • فصل سوم مشخصات مصالح بتن
 • فصل چهارم مشخصات اجرایی آرماتور
 • فصل پنجم مبانی طرح مخلوط بتن
 • فصل ششم دوام یا پایایی بتن
 • فصل هفتم الزامات اجرایی بتن
 • فصل هشتم ارزیابی و پذیرش بتن
 • فصل نهم قالب بندی
 • فصل دهم درزهای سازه‌های بتنی
 • فصل یازدهم بتن‌های ویژه
مشخصات تکمیلی
 • شابک: 9786222036751
 • صفحات: ۹۰۰
 • وزن: ۲۰۹۰ گرم
۵۳۰,۰۰۰ تومان