با خیال راحت حل کن؛ همه تستای فولاد، توی آزمون مرداد!

لوگو

سرا

شرایط ثبت نام آزمون کارشناس ماده ۲۷

شرایط ثبت نام آزمون کارشناس ماده ۲۷

برای آزمون کارشناس ماده ۲۷، چه مراحلی باید سپری کرد؟

 • ثبت‌نام در آزمون کارشناس ماده ۲۷
 • قبولی در آزمون کتبی کارشناس ماده ۲۷
 • قبولی در آزمون مصاحبه کارشناس ماده ۲۷
 • شرکت در دوره‌های آموزشی و کارآموزی
 • اتیان سوگند و اخذ پروانه

ثبت‌نام آزمون کارشناس ماده ۲۷، از طریق سایت دفتر مقررات ملی ساختمان انجام می‌گردد که جدیدترین جزئیات برگزاری آزمون را در صفحه «ثبت‌نام آزمون ماده ۲۷» مشاهده کنید.

همچنین برای شروع مطالعه، لیست منابع رشته‌های عمران، معماری و … آزمون ماده ۲۷ را در صفحه «منابع آزمون کارشناس ماده ۲۷» برای شما قرار داده‌ایم.

در ادامه به بررسی شرایط لازم برای شرکت در آزمون می‌پردازیم.

در راستای اجرای ماده ۲۰ آیین‌نامه، صلاحیت خدمات مهندسی کارشناسی با رعایت مفاد این دستورالعمل و سایر تشریفات قانونی در ظهر پروانه اشتغال الکترونیکی متقاضیان واجد شرایط درج می‌گردد.

صلاحیت خدمات مهندسی کارشناسی به دارندگان پروانه اشتغال معتبر در هر یک از ۷ رشته مهندسی ساختمان شامل: معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک اعطاء می‌شود.

صدور صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی در یک یا چند رشته متناظر با صلاحیت مندرج در ظهر پروانه اشتغال هر شخص و منوط به دارا بودن و احراز سایر شرایط و ترتیبات دستورالعمل مجاز می‌باشد.

شرایط اخذ پروانه کارشناس ماده ۲۷:

 1. عضویت معتبر در سازمان استان.
 2. دارا بودن پروانه اشتغال معتبر در رشته مورد تقاضا
 3. عدم اعتیاد به مواد مخدر
 4. احراز شرایط بر اساس استعلامات دستگاه‌های چهارگانه
 5. حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط با پروانه اشتغال بعد از اخذ اولین پروانه اشتغال
 6. موفقیت در آزمون کتبی مربوط و اخذ نصاب لازم.
  • (آزمون جزوه بسته است و حدنصاب قبولی در آزمون کتبی کارشناس ماده ۲۷ در تمامی رشته‌ها %۶۰ می‌باشد.)
 7. موفقیت در مصاحبه حضوری توسط کمیته ارزیابی صلاحیت
 8. گذرانیدن و موفقیت در دوره‌های آموزشی مطابق شیوه نامه مصوب وزارت
 9. موفقیت در دوره کارآموزی مطابق شیوه نامه ابلاغی وزارت
 10. ادای سوگند و امضای سوگندنامه

تبصره: در خصوص کارمندان اعم از لشگری و کشوری تاییدیه دستگاه مربوطه مبنی بر فعالیت در حوزه مرتبط با پروانه اشتغال متقاضی به عنوان سابقه کار موضوع بند ۳ قابل استناد خواهد بود. در خصوص سایر متقاضیان مراتب بر اساس گواهی صادره از سوی سازمان استان ملاک عمل قرار می‌گیرد.

در مواردی که در شرکتهای حقوقی کلیه اعضای هیئت مدیره مدیر عامل و تمامی سهامداران آن دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی میباشند این شرکت حقوقی نیز می‌تواند نسبت به اخذ صلاحیت مهندسی کارشناسی بر اساس شیوه نامه ابلاغی از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

آزمون مصاحبه کارشناس ماده ۲۷:

پس از اعلام قطعی نتایج آزمون کتبی کارشناس ماده ۲۷، تقویم برگزاری مصاحبه و نصاب قبولی آنها در هر رشته، توسط دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت تعیین می شود. دعوت متقاضی به مصاحبه، منوط به احراز بندهای یک الی شش شرایط اخذ پروانه کارشناس ماده ۲۷ خواهد بود.

نکات ذکر شده‌ی فوق بر اساس دستورالعمل اعطای صلاحیت ارائه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع ماده ٢٧ قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است: