لوگو

سرا

دانلود شرایط عمومی پیمان نشریه ۴۳۱۱ + اصلاحیه جدید (تیر 98)

نشریه 4311 که به شرایط عمومی پیمان معروف است، دارای سه قسمت موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان است که به‌طور خلاصه «پیمان» نامیده می‌شود. شرایط عمومی پیمان به‌عنوان مهم‌ترین بخش این دفترچه از ۵۴ ماده تشکیل شده است و به بیان و تشریح مسائل کلیدی و موردنیاز قراردادهای پیمانکاری پرداخته و از مفاهیم مورداستفاده در این قراردادها رفع ابهام کرده است. شرایط عمومی، حدود حقوق و تعهدات طرفین این قراردادها را تبیین کرده و در خصوص حوادث قهری (یعنی حوادث خارج از اختیار افراد که غیرقابل‌پیش‌بینی و جلوگیری هستند؛ (همانند بلایای طبیعی)، نحوه‌ی فسخ قرارداد یا تعلیق (متوقف کردن) یا خاتمه قرارداد و دیگر مسائل تعیین‌تکلیف کرده است.

 

مشاهده و دانلود شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

مشاهده و دانلود اصلاحیه جدید شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 – تیر 98