لوگو

سرا

انواع متره و واحدهای مورد نیاز آن

انواع متره و واحدهای مورد نیاز آن

متره به اندازه گیری و تعیین دقیق یک کار یا فعالیت و محاسبه مقادیر مصالح، نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز آن کار، متره عملیات می‌گوییم.

انواع متره: 

_ متره باز: در صورتی که در محاسبه مقدار یک کار، عوامل موثر در آن یک به یک اندازه گیری و مشخص شود، به این فرآیند متره باز گفته می‌شود و هرچه تجزیه بهای مورد استفاده از نظر مصالح و نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز به واقعیت و شرایط اجرای کار نزدیکتر باشد، به همان اندازه برآورد اولیه به هزینه تمام شده پروژه نزدیک‌تر خواهد بود.

_ متره بسته: در صورتی که مقدار یک فعالیت بدون در نظر گرفتن عوامل موثر در آن بر اساس ماهیت آن فعالیت اندازه گیری و حساب شود، این عمل را متره بسته می‌گویند. (ماهیت هر کار بازگوکننده نحوه اندازه گیری آن می‌باشد. به طور مثال ماهیت عملیات خاکی به گونه‌ای است که حجم آن را محاسبه می‌نمایند.)


نکته: از آنجا که قیمت‌های مندرج در فهرست‌بها، یک قلم و به صورت بسته ذکر شده است، متره‌ای که بر اساس آن صورت می‌گیرد متره بسته خواهد بود.


واحدهای مورد نیاز در متره

در متره باز و بسته، برای تعیین مقادیر باید از واحدهای خاصی استفاده کرد تا در تعیین قیمت (برآورد) دچار مشکل نشویم.

1- کارهایی که با متر مکعب اندازه‌گیری می‌شوند عبارت‌اند از: 

عملیات خاکی، کارهای آجری، کارهای بتنی، مصالح مثل شن و ماسه، سنگ های مختلف برای سفت کاری و…

2- کارهایی که با متر مربع اندازه‌گیری می‌شوند عبارت‌اند از: 

اندودهای مختلف داخلی و خارجی، انواع عایق‌کاری، رنگ‌کاری در و پنجره، دیوار و سقف، انواع آسفالت با ذکر ضخامت، انواع سنگ‌های پلاک با ذکر ضخامت در کف  و بدنه و پله، انواع نماهای آجری، انواع فرش کف‌ها (موزائیکی، سنگی و پلاستیکی)، طاق ضربی با ذکر ضخامت، انواع شیشه با ذکر ضخامت، انواع کاشی و…

3- کارهایی که با متر طول اندازه‌گیری می‌شوند عبارت‌اند از:

انواع قرنیزها، پلاستیک روی نرده و پله، نهرکشی با اندازه های مختلف، جدول‌کشی کنار خیابان، انواع کابل‌ها و سیم‌کشی‌ها، لوله‌کشی آّب سرد و گرم، فاضلاب و…

4- کارهایی که با وزن (ton-kg) اندازه‌گیری می‌شوند عبارت‌اند از: 

    کلیه کارهای فلزی (اسکلت، آرماتور و…)، حمل مصالح ساختمانی مثل آجر و سیمان و گچ و…

5- کارهایی که به عدد اندازه‌گیری می‌شوند عبارت‌اند از: 

    کلیه ادوات برقی مثل کلید، پریز و…

6- کارهایی که با دستگاه اندازه‌گیری می‌شوند عبارت‌اند از: 

    لوازم بهداشتی مثل ظرفشویی، دستشویی، توالت فرنگی، دوش و…

معرفی دوره آموزشی متره و برآورد

جهت آشنایی با دوره آموزشی "تفسیر فهرست بها، متره و صورت وضعیت" روی عکس کلیک کنید.