لوگو

سرا

آسیب های بتن و عوامل تاثیرگذار بر آن

آسیب های بتن و عوامل تاثیرگذار بر آن

انواع آسیب دیدگی های بتن

مطابق بند 9-6-1-1 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، انواع آسیب دیدگی های بتن به شرح زیر می باشد:

1- آسیب دیدگی بر اثر دوره های یخ زدن و آب شدن

این آسیب دیدگی به صورت ترک خوردگی و فروپاشی بتن مشخص می شود. علت آن انبساط پیش رونده خمیر سیمان سخت شده بر اثر دوره های یخ زدگی و آب شدن مکرر است.

2- حمله سولفاتی

به علت نفوذ یون سولفات موجود در آب یا خاک مجاور بتن، موادی منبسط شونده در بتن ایجاد می شوند که با گذشت زمان باعث فروپاشی سطح بتن شده و خرابی به مرور به صورت پیش رونده به داخل بتن گسترش می یابد.

3- واکنش قلیایی سنگدانه ها

در برخی از حالات سنگدانه هایی از نوع خاص با اکسیدهای قلیایی سیمان واکنش داده که واکنش ها با انبساط بتن همراه است. در اثر این انبساط و در حضور رطوبت، بتن تحت تنش های داخلی قرار گرفته و ترک می خورد. این نوع آسیب دیدگی بر عکس آسیب دیدگی های دیگر که از سطح خارجی شروع می شوند،از درون باعث تخریب بتن می شود.

4-خوردگی فولاد مدفون در بتن

علل آغاز خوردگی، نفوذ یون کلرید و یا گاز دی اکسید کربن به داخل بتن می باشد.

5- سایش و فرسایش

در اثر عبور وسایط نقلیه و یا حرکت آب از روی سطح بتن، آسیب دیدگی به صورت جدا شدن ذراتی از سطح بتن آغاز و در نهایت به از بین رفتن قسمتی از بتن منجر می شود. 

با افزایش مقاومت فشاری بتن می توان مقاومت سایشی و فرسایشی آن را افزایش داد.

در دوره حرفه‌ای "صفر تا صد اجرای ساختمان‌های فولادی و بتنی" تمام نکات اجرایی را بیاموزید.

 

منبع:  مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1392