درباره سرا

موسسه تخصصی سرا با هدف اصلی پرورش توانمندیها و ارتقا سطح دانش حرفه ای مهندسان ومتخصصان حوزه صنعت ساختمان وبارویکرد انتقال دانش فنی وتکنولوژیهای نوین مرتبط با سازه،زلزله سایر گرایش های مهندسی ساختمان ،درزمینه های آموزشی وپژوهشی از یک سو وارائه خدمات تخصصی فنی ومهندسی توسط متخصصین و مشاوران عالی از سوی دیگر به مدیریت آقای دکتر امیرحسین خلوتی فعالیت می نماید. از فعالیت های اصلی این موسسه برگزاری نشستهای علمی،همایش ها،سمینارها،کارگاه های تخصصی و... زیرنظر گروه آموزشی دکترخلوتی می باشد.در این دوره ها اساتید باتجربه و اعضای هیات علمی کاملا حرفه ایی و مجرب که از بنیانگذاران آموزشهای حرفه ای مهندسی ساختمان می باشند،تدریس می نمایند.سایر فعالیت های موسسه در نمودار زیر نشان داده شده اند. امروزه با توجه به حلقه مفقوده تحصیلات دانشگاهی وفضای کارتخصصی درپروژه های ساختمانی وعمرانی وهمچنینی نیاز مبرم به روزرسانی اطلاعات وانتقال تکنولوژیهای نوین ساخت ،آموزشهای کاربردی وحرفه ای اجتناب ناپذیری می باشد.لذا گروه علمی موسسه سرا منطبق برنیاز روز کلیه دست اندرکاران صنعت ساختمان دوره های متنوع وکاربردی را درهمه سطوح طراحی نموده است.

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران