لوگو

سرا

نشست تخصصی با ارائه دکتر خلوتی در آذربایجان غربی

نشست تخصصی با ارائه دکتر خلوتی در آذربایجان غربی

نشست تخصصی با همکاری موسسه سرا و سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی، با موضوع «تشریح پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰» با ارائه‌ی دکتر امیر حسین خلوتی برگزار شد.

در این نشست پیوست ششم آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ به تفضیل مورد بررسی قرار گرفت و نکات مهم و کاربردی که مهندسان در حیطه‌ای طراحی، نظارت و اجرای ساختمان باید به آن توجه داشته باشند، بیان گردید.