لوگو

سرا

مبحث هفدهم ویرایش ۱۴۰۱ منتشر شد.

در اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، بدینوسیله ویرایش چهارم مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان «لوله‌کشی گاز طبیعی» که مراحل تهیه، تدوین و تصویب را در این وزارت گذرانده است، بشرح پیوست ابلاغ می‌گردد.

زمان انقضای ویرایش سال 1389 این مبحث، یک سال بعد از تاریخ ابلاغ خواهد بود و بدیهی است تا آن زمان استفاده از هر دو ویرایش مجاز است. ( انقضا : 28 اردیبهشت 1402)

دانلود مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان جدید | ویرایش 1401 | لوله‌کشی گاز طبیعی

با شرکت در دوره‌های آمادگی آزمون سرا، با آمادگی کامل به استقبال آزمون بروید تا نمره قبولی کسب کنید:

نظارت و اجرای عمران

نظارت و اجرای معماری

محاسبات عمران

طراحی معماری

نظارت، اجرای و طراحی برق

نظارت، اجرا و طراحی مکانیک

ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی