لوگو

سرا

بیمه مهندسان به تصویب شورای نگهبان رسید.

بیمه مهندسان به تصویب شورای نگهبان رسید.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به گفته حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، بیمه تامین اجتماعی مهندسین که جهت بررسی و تطابق های قانونی به شورای نگهبان ارسال شده بود به تصویب این نهاد رسید.

ایشان همچنین در شبکه اجتماعی خود در خصوص ابهام ذکر شده توسط شورای نگهبان به اظهار کردند:

درخصوص ابهام شورای نگهبان به اطلاع همکاران می‌رساند، موضوع ۳۰٪ بیمه شامل: ۷٪سهم مهندس که ابهامی ندیده است، اما حداقل ۲۰٪ سهم دولت که در برنامه هفتم آمده، شورای نگهبان ایجاد ابهام کرده است که ۳٪ بیکاری تکلیف ش چه می شود؟ لفظ حداقل میزان را متغیر نموده است و ابهام دارد که در حال رایزنی جهت رفع ابهام هستیم. شورای نگهبان ایرادی وارد ندانسته و مغایرتی با قانون و شرع ندیده است و صرفا لفظ ابهام را طرح نموده است که بزودی رفع می‌شود.

نظر شورای نگهبان در خصوص ماده الحاقی ۲۷:

با توجه به عبارت «حداقل بیست درصد از حق بیمه مذکور با مأخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلامی» منظور از سهم دولت از حق بیمه تأمین اجتماعی و میزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.