call_end 021-22638713
"سمینار طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای(یک روزه)"
  • today روزهای برگزاری
  • جمعه 17-9

این سمینار یک روزه بوده و در 8 ساعت برگزار می‌نماید.

مناسب برای متقاضیان خارج از شهر تهران

 

سرفصل‌های سمینار طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای(سمینار یک روزه 8 ساعته)

-مفهوم طراحی (رویکردهای طراحی، معیارهای طراحی، چالش‌های طراحی)
-بارهای ثقلی و جانبی وارده به سازه و ماهیت هر کدام از بارهای جانبی و ثقلی
-تفاوت ماهیتی نیروهای جانبی ناشی از باد و نیروهای ناشی از زلزله
-ماهیت تغییرشکلی نیروهای ناشی از زلزله و الزام تسلیم سازه
-بررسی مفهومی ضریب کاهش نیروی زلزله (ضریب رفتار)
-بررسی منحنی ظرفیت برای تلاش‌ در عضو و انواع شکل‌های آن
-بررسی منحنی ظرفیت سازه و انواع شکل‌های آن
-تعریف مفصل پلاستیک و تغییرشکل‌های فراارتجاعی پایدار
-تعریف مفهوم شکست و انواع آن (خرابی،آسیب و خسارت – فروریزش، گسیختگی و انهدام)
-الزام تسلیم و الزام پایداری آن در زلزله
-بررسی ماهیت پایداری جانبی و پایداری ثقلی در روند باربری لرزه‌ای
-مفهوم خرابی و سطوح عملکرد لرزه‌ای
-انواع تلا‌ش‌ها در مهندسی زلزله (تلاش‌های نیرو کنترل و تلاش‌های جابجایی کنترل)
-معرفی انواع تلاش‌های نیرو کنترل
-معرفی انواع تلاش‌های جابجایی کنترل
-کارکرد مطلوب تلاش‌های نیرو کنترل و تغییرشکل کنترل در کنار یکدیگر
- تعریف مقاومت، سختی و شکل‌پذیری
-تعریف پارامترهای موثر بر شکل‌پذیری یک المان سازه‌ای مشخص
- تعریف پارامترهای موثر بر شکل‌پذیری یک سازه مشخص
-  تعریف توابع خطی و غیرخطی در مهندسی زلزله و ریاضیات
-تاثیر رفتار خطی و غیرخطی سازه در انتخاب نوع تحلیل سازه از نظر آئین‌نامه‌ای و سازه‌ای
- تعریف رفتار استاتیکی و رفتار دینامیکی
- تاثیر رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه در انتخاب نوع تحلیل سازه از نظر آئین‌نامه‌ای و سازه‌ای
- تعریف بارگذاری استاتیکی و دینامیکی
- تعریف تحلیل استاتیکی و دینامیکی
-  انواع تحلیل سازه از دیدگاه خطی-غیرخطی و از دیدگاه استاتیکی – دینامیکی

برای درج نظرات،انتقادات و پیشنهادات خود درباره این دوره،اساتید و سایر موارد مرتبط، روی دکمه زیر کلیک کنید:

نظر خود را بنویسید

برای درج نظرات،انتقادات و پیشنهادات خود درباره این دوره،اساتید و سایر موارد مرتبط، روی دکمه زیر کلیک کنید:

نظر خود را بنویسید
link دوره های مرتبط

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program