"آمادگي آزمون نظام مهندسي پايه3 رشته معماری صلاحيت نظارت و اجرا(آخر هفته ) "
  • today روزهای برگزاری
  • چهارشنبه 22-16
  • پنجشنبه 20-14
  • جمعه 15-9

این دوره برای متقاضیان آزمون ورود به حرفه پایه سه رشته معماری که حداقل سه سال از اخذ مدرک کارشناسی آنها گذشته است مناسب می‌باشد.
با توجه به اینکه مباحث صلاحیت اجرا شامل مباحث صلاحیت نظارت و همچنین چند مبحث دیگر می‌باشد، لذا این دوره برای متقاضیان رشته معماری صلاحیت نظارت و صلاحیت اجرا و همچنین هر دو صلاحیت برنامه‌ریزی شده است.
روزهای برگزاری دوره مذکور پنج‌شنبه و جمعه‌ها است که جهت شرکت متقاضیان سایر استان‌ها هم مناسب می‌باشد.
جهت دسترسی به اطلاعات اماکن اقامتی تهران کلیک نمائید.

مباحث این دوره شامل:
* نظامات اداری
* حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق
* الزامات عمومی ساختمان
* مصالح ساختمانی
* پی و پی‌سازی
* طرح و اجرای ساختمان‌های بنایی
* طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه
* طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی
* اجرای صنعتی ساختمان‌ها
* ایمنی و حفاظت کار
* طرح و اجرای تأسیسات برقی
* تأسیسات مکانیکی
* آسانسورها و پله‌های برقی
* تأسیسات بهداشتی
* لوله‌کشی گاز طبیعی
* عایق‌بندی و تنظیم صدا
* صرفه‌جویی در مصرف انرژی
* پدافند غیرعامل
* مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
* قانون کار
* قانون نظام مهندسی
* شرایط عمومی پیمان
* راهنمای جوش و اتصالات جوشی
* گودبرداری
* عناصر و جزئیات

تدریس مباحث یاد شده توسط آقای مهندس خلوتی ،مهندس شرقی، دکتر شعاری، ...  انجام می‌گیرد.
جزوه ارائه شده در کلاس مختص شرکت کنندگان دوره می‌باشد.
دوره‌های تکمیلی این دوره شامل کلاس‌های حل تست بتن، فولاد و تکدرس بتن، مباحث تکمیلی و آزمون‌های آزمایشی می‌باشد.

کلیه منابع آزمون جهت خرید در سایت فروشگاه کتاب مؤسسه سرا به نشانی sarapub.com در دسترس می‌باشد.

رشته معماري صلاحیت نظارت

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
• مبحث دوم: نظامات اداري (۱۳۸۴)
• مبحث سوم:حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه
• مبحث چهارم: الزامات عمومي ساختمان (۱۳۹۲)
• مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني (۱۳۹۲)
• مبحث هفتم: پي و پي‌سازي ( ۱۳۹۲)
• مبحث هشتم: طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي( ۱۳۹۲)
• مبحث نهم: طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه، ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه
• مبحث دهم: طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه
• مبحث يازدهم: اجراي صنعتي ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
• مبحث دوازدهم: ايمني و حفاظت كار در حين اجرا (۱۳۹۲)
• مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقي، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)
• مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي ( ۱۳۸۹)
• مبحث هجدهم: عايق‌بندي و تنظيم صدا (۱۳۹۰)
• مبحث نوزدهم: صرفه‌جويي در مصرف انرژي (۱۳۸۹)
• مبحث بيستم: علائم و تابلوها (۱۳۸۴)
• مبحث بيست و يكم: پدافند غير عامل (۱۳۹۱)
• مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداري از ساختمانها (۱۳۹۲)
• راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (۱۳۹۲)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)
• گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان*
• روشها و مسائل اجرايي*
• مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*
• مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان
• راهنماي مبحث شانزدهم (تاسيسات بهداشتي) (۱۳۹۲)*
 
* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
 • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
 • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

  رشته معماري صلاحیت اجرا

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
• مبحث دوم: نظامات اداري (۱۳۸۴)
• مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه
• مبحث چهارم: الزامات عمومي ساختمان(۱۳۹۲)
• مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني(۱۳۹۲)
• مبحث هفتم: پي و پي‌سازي ( ۱۳۹۲)
• مبحث هشتم: طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي( ۱۳۹۲)
• مبحث نهم: طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه، ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(۱۳۹2) به همراه غلط‌نامه مربوطه
• مبحث دهم: طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه
• مبحث يازدهم: اجراي صنعتي ساختمان‌ها (۱۳۹۲)
• مبحث دوازدهم: ايمني و حفاظت كار در حين اجرا (۱۳۹۲)
• مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقي (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)
• مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي ( ۱۳۸۹)
• مبحث هجدهم: عايق‌بندي و تنظيم صدا (۱۳۹)
• مبحث نوزدهم: صرفه‌جويي در مصرف انرژي (۱۳۸۹)
• مبحث بيستم: علائم و تابلوها (۱۳۸۴)
• مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداري از ساختمانها (۱۳۹۲)
• راهنماي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (۱۳۹۲)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)
• گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان*
• روشها و مسائل اجرايي*
• مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان
• نظام فني و اجرائي کشور
• مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*
• قوانين صنعت بيمه و ماليات*
• مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*
• قانون كار*
• ماشين آلات ساختماني*
• قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها
 *براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

 • تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
 • تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
 • تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 

برای درج نظرات،انتقادات و پیشنهادات خود درباره این دوره،اساتید و سایر موارد مرتبط، روی دکمه زیر کلیک کنید:

نظر خود را بنویسید
link دوره های مرتبط

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران