"کارشناسی رسمی دادگستری راه و ساختمان (فشرده)"
  • today روزهای برگزاری
  • شنبه 22 - 17
  • یکشنبه 22 - 17
  • دوشنبه 22 - 17
  • سه شنبه 22 - 17

- مشاوره تخصص رایگان

- تدریس توسط مجرب ترین اساتید کشور

- حل تست و بررسی نکات پرکاربرد آزمون های دوره های گذشت

    - تدریس کلیه سرفصل های آزمون کارشناسی رسمی