"نظام مهندسی تاسیسات برقی(صلاحیت نظارت و طراحی )"
  • today روزهای برگزاری
  • یک شنبه 22 - 16
  • دوشنبه 22 - 16

 اساتید سرا(گروه آموزشی دکتر خلوتی) از بنیانگذاران و پیشگامان آموزش های حرفه ای صنعت ساختمان می باشند و بالغ بر 15 سال سابقه درخشان در این زمینه را دارا می باشند.

 با توجه به تغییرات مباحث اصلی مقررات ملی ساختمان کلیه مباحث تدریس شده بر اساس آیین نامه ها ی ویرایش جدید تدریس می شوند.

 سرا این امکان را فراهم نموده است تا مهندسین محترم بتوانند در جلسه اول کلاس بصورت رایگان شرکت نمایند.

سرا به عنوان تخصصی ترین مرکز آموزش دورهای آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان ، توسط اساتید مجرب و با سابقه ترین مدرسان دوره های آمادگی آزمون در کشور دوره های آمادگی آزمون رشته تاسیسات برقی را در دو صلاحیت نظارت و طراحی  برگزار می نماید.

این دوره ویژه مهندسان برق گرایش قدرت ، الکترونیک ، مخابرات و کنترل می باشد. از ویژگی های این دوره می توان به مرور جلمع نکات، تست های دوره های گذشته و آموزش کامل مباحث 2 ، 3 ، 12 ، 13 ، 15 ، 19 ، 21 ، 22 و قانون نظام مهندسی به همراه مروری بر تاسیسات برقی و الزامات آن اشاره نمود.

link دوره های مرتبط