لوگو

سرا

نکات اجرایی سقف عرشه فولادی

نکات اجرایی سقف عرشه فولادی

ارتفاع عرشه های فولادی بایستی بین 5 تا 7.5 سانتی متر باشد.

وصله ورق های عرشه صرفاً بر روی تیرهای اصلی مجاز بوده و در این حالت می بایست دو عرشه وصله شونده به طولی حداقل برابر با 50 میلی متر بر روی تیر اصلی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند .

حداقل عرض نشیمن ورق های عرشه بر روی تیرهای اصلی و تیرهای لبه برابر با نصف عرض بال تیرآهن است ، به هر حال این مقدار نباید کمتر از 50 میلی متر باشد .

ضخامت دال بتنی در بالای کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از 50 میلی متر کمتر باشد .

 

حداکثر اندازه سنگدانه مصرفی در بتن ریزی دال مرکب عرشه فولادی برابر با 24 میلی متر می باشد .

 

عرض متوسط کنگره های پرشده با بتن نباید کمتر از ۷۵ میلی متر باشد.  

 

برای یادگیری طراحی سقف‌های نوین، در دوره پیشرفته «طراحی سقف های نوین(یوبوت،کوبیاکس،وافل) و طراحی دیوار برشی» شرکت کنید.

 

پوشش بتن روی گلمیخ نباید کمتر از 13 میلی متر باشد .


حداکثر قطر گلمیخ 19 میلی متر و حداقل ارتفاع آن بعد نصب که از بالای عرشه ذوزنقه ای اندازه گیری می شود نباید کمتر از 4 سانتی متر باشد.

 

فواصل گلمیخ های برشگیر در امتداد تیر تکیه گاهی نباید از ۹۰۰ میلی متر تجاوز نماید .

 

گلمیخ ها بایستی عاری از هرگونه زنگ زدگی ، روغن ، رطوبت و هرگونه مواد زائد دیگر باشد .

 

گلمیخ ها را می توان از روی ورق فولادی ذوزنقه ای ویا مستقیما به عضو فولادی جوش نمود . در هر حال باید گلمیخ ها روی بال ذوب شود .

 

 

در سازه های فولادی با اتصالات خمشی ، در فاصله ای برابر با ارتفاع تیر از بر ستون اجرای گلمیخ مجاز نیست و مهار عرشه ها در این نواحی صرفاً با استفاده از پرچ و یا خال جوش مجاز می باشد .

 

دپوی مصالح قبل از گیرش بتن سقف بر روی عرشه های فولادی به هیچ نحو مجاز نیست.

 

بتن باید حتی المکان در محل نهایی خود ریخته شود  و در مواردی که این امر ممکن نیست ، دپوی بتن صرفاً بر روی تیرهای اصلی و فرعی مجاز می باشد و دپوی بتن بر روی ورق عرشه به هیچ وجه مجاز نیست .

 

 

جوشکاری در مواقعی که دمای فلز پایه 18- درجه سانتیگراد است و یا سطح ورق به دلیل نزولات جوی مرطوب  باشد مجاز نیست .

 

در سقف عرشه فولادی نیازی به استفاده از آرماتورهای کششی نیست.

 

در سقف عرشه فولادی نیازی به قالب بندی و شمع گذاری نمی باشد.

 

حمل و نصب ورق های عرشه باید به گونه ای صورت گیرد که در حین حمل آسیب دیدگی برای ورق به وجود نیاید .

 

از اجرای ورق های عرشه فولادی که دچار تغییر شکل های ماندگار گردیده اند خودداری شود .

 

 

در بازشوها با ابعاد کوچک ( کمتر از 300 میلی متر در هر وجه ) قبل از بتن ریزی محل بازشو با پلاستوفوم پوشیده شده و پس از بتن ریزی برشکاری در ورق عرشه انجام میگیرد .

در بازشوهای با ابعاد متوسط ( بین 300 تا 700 میلی متر در هر وجه ) علاوه بر اجرای پلاستوفوم اجرای آرماتور قطری در گوشه بازشوها مزابق نقشه های اجرایی الزامی است .

در بازشوهای با ابعاد بزگ ( بزرگتر از 700 میلی متر  در هر وجه ) اجرای تیر لبه در لبه بازشوها مطابق نقشه های اجرایی الزامی است .

 

 

روش اجرای سیستم متال دک در سازه های فولادی بدین صورت می باشد که عرشه های فولادی بر روی تیرها پخش شده و سپس گل میخ ها با توجه به نقشه های اجرایی، بر روی بال تیرها جوش می شوند. پس از اجرای شبکه میلگردهای حرارتی و باتوجه به عدم نیاز به میلگردهای کششی، سقف آماده بتن ریزی می باشد.

 

 

تمامی المان های فولادی که به صورت مختلط طراحی شده اند می بایست در فواصلی کمتر از ۴۰۰ میلی متر مهارشوند .