با خیال راحت حل کن؛ همه تستای فولاد، توی آزمون مرداد!

لوگو

سرا

نقشه‌های فاز یک و دو ساختمان چه ویژگی‌هایی دارند؟

نقشه‌های فاز یک و دو ساختمان چه ویژگی‌هایی دارند؟

انواع نقشه های ساختمان شامل موارد ذیل می باشد:

نقشه های فاز یک: ترسیم دقیق نقشه ها با مقیاس ۱:۵۰ یا ۱:۱۰۰
نقشه های فاز دو: شامل نقشه های اجرایی می باشد.


نقشه‌های فاز یک ساختمان:

بعد از تکمیل نهایی و قطعی طرح، نقشه‌های ساختمان را به طور دقیق با مقیاس ۱:۵۰یا ۱:۱۰۰ ترسیم می‌کنند . نقشه‌هایی که ویژگی‌های معماری ساختمان از قبیل نحوه استقرار و روابط فضاها مشخصات نماهای ساختمان را نشان می‌دهد اصطلاحا نقشه‌های فاز یک معماری نام دارند .

این نقشه‌ها برای معرفی ساختمان و طرح به کارفرما و استفاده کننده‌ها و اخذ نظر آنها استفاده می شود. از نقشه های فاز یک می توان ، اجرای سازه و تأسیسات ساختمان را ارزیابی کرد و هزینه و زمان اجرای پروژه را برآورد نمود.نقشه‌های فاز یک مبنای قضاوت ارزیابی و تصمیم گیری کارفرمایان و استفاده کنندگان و سرمایه گذاران هستند به این دلیل دقت در کیفیت ترسیمات و ارائه ی درست طرح اهمیت زیادی دارد.

با توجه به این که همگان نمیتوانند نقشه های فنی را درک کنند، از ماکت و ترسیمات سه بعدی و بهره گیری از امکانات رنگ و سایه روشن، استفاده می کند تا پروژه ملموس و قابل درک باشد.

نقشه های فاز یک و دو ساختمان چه ویژگی هایی دارند
 

نقشه های فاز یک و دو ساختمان چه ویژگی هایی دارند

برای تفهیم طرح به دیگران، ترسیم،ارائه دقیق و زیبای طرح و حتی ساخت ماکت، اهمیت به سزایی دارد.

در این مرحله کمبودهای احتمالی طرح را تشخیص می دهند و در مراحل بعد ، آنها را اصلاح می کنند .

به همین دلیل، سرنوشت هر طرحی ، به نحوه ی ترسیم و ارائه ی آن بستگی دارد .

نقشه های فاز یک و دو ساختمان چه ویژگی هایی دارند


ارائه ی نقشه‌های فاز یک معماری ، اغلب برای ایجاد حس عمق در پلان ، داخل دیوارها را پر رنگ می کنند و  مبلمان فضاها را برای قابل درک تر شدن فضاها ، ترسیم می‌کنند .
 

نقشه های فاز یک و دو ساختمان چه ویژگی هایی دارند

 

در دوره آمـوزشـی فـاز 2 مـعـمـاری چـه محتـوایـی ارائـه مـی‌شـود؟

نقشه‌های فاز دو ساختمان :

نقشه‌های فاز یک ساختمان دقت و اطلاعات لازم برای اجرای ساختمان را ندارند .

برای مثال ،در آن نوع فونداسیون‌ها ، ابعاد ستون‌ها ، مسیر لوله‌ها ، جنس دیوارها ،جنس و جزئیات درها و پنجره‌ها، مصالح کف سازی، محل استقرار لامپ‌ها و … مشخص نشده است.

از این رو ،برای اجرای هر ساختمان با بهره گرفتن از نقشه‌های فاز یک ، نقشه‌های اجرایی ( فاز دو ) آنرا تهیه می‌‌نمایند .

نقشه های فاز یک و دو ساختمان چه ویژگی هایی دارند

نقشه‌های فاز دو ساختمان شامل موارد زیر است :

+ نقشه‌های فاز دو معماری :

که توسط مهندس معمار طراحی می شود که مشخصات کامل مصالح و جزئیات اجرایی قسمت‌های مختلف ساختمان را تعیین می کند .

نقشه های فاز یک و دو ساختمان چه ویژگی هایی دارند

+ نقشه‌های فاز دو سازه :

که توسط مهندس محاسب طراحی می شود و به معرفی مشخصات فونداسیون ها، ستون‌ها ، تیرها و پوشش سقف‌ها می پردازد.

نقشه های فاز یک و دو ساختمان چه ویژگی هایی دارند

+ نقشه‌های تأسیسات مکانیکی :

که توسط مهندس مکانیک طراحی می شود و به معرفی سیستم آب رسانی ، دفع فاضلاب ، نحوه ی گرمایش و سرمایش می پردازد .

نقشه های فاز یک و دو ساختمان چه ویژگی هایی دارند

+ نقشه‌های تأسیسات الکتریکی :

که توسط مهندس برق طراحی می شود و به معرفی سیستم روشنایی، کلید و پریز و تلفن ساختمان می پردازد .

نقشه های فاز یک و دو ساختمان چه ویژگی هایی دارند


کنترل و هماهنگی این نقشه ها زیر نظر مهندس معمار انجام می‌شود و به عنوان نقشه‌های اجرایی ساختمان در اختیار برنامه ریزان و مجریان پروژه قرار می‌گیرد .

 

ثبت نام دوره آمـوزشـی فـاز 2 مـعـمـاری