با خیال راحت حل کن؛ همه تستای فولاد، توی آزمون مرداد!

لوگو

سرا

محدودیت‌های فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

محدودیت‌های فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

رعایت فاصله بین میلگردها شاید به ظاهر از اهمیت بالایی برخوردار نباشد، و یا اینکه متاسفانه برخی از افراد که در اجرا دخالت دارند به اشتباه گمان می‌کنند تراکم میلگردها در داخل ستون و …. کمک بزرگی به ایمنی سازه است. اما رعایت فاصله بین میلگردها موضوع بسیار مهمی است که در تمام اعضای خمشی و فشاری باید مورد توجه قرار گیرد.

برای مثال در زلزله کرمانشاه شاهد خرابی همین ستون‌های مملو از میلگرد بودیم. در واقع تراکم زیاد آرماتورها درمقطع، مانع ازبتن‌ریزی مناسب در این محل‌ها شده که این خود موجب عدم پیوستگی بتن و آرماتورها در این محل ها و عدم عملكرد یكپارچه المان‌هاست که منجر به ضعف مقاومت فشاری بتن و درنتیجه تخریب ساختمان شده است.

لذا در این مطلب قصد داریم به بیان فاصله درست بین میلگردها در حالات مختلف بپردازیم.

محدودیت‌های فاصله میلگرد‌ها:

فاصله آزاد بین هر دو میلگرد موازی واقع در یک سفره نباید از هیچ یک از مقادیر زیر کمتر باشد:

محدودیت‌های فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

الف) قطر میلگرد بزرگتر

ب) 25 میلی‌متر

پ) 1.33 برابر قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن

محدودیت‌های فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

در اعضای تحت فشار و خمش فاصله محور تا محور میلگرد‌های طولی از یکدیگر، نباید بیشتر از 200 میلی‌متر باشد.

محدودیت‌های فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

در صورتی که میلگردهای موازی در چند سفره قرار گیرند، میلگردهای سفره فوقانی باید طوری بالای میلگردهای سفره تحتانی واقع شوند که معبر بتن تنگ نشود، فاصله آزاد بین هر دو سفره نباید از 25 میلی‌متر و نه از قطر بزرگترین میلگرد کمتر باشد.

محدودیت‌های فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

محدودیت‌های فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

در اعضای فشاری با خاموت‌های بسته یا دورپیچ، فاصله آزاد بین هر دو میلگرد طولی نباید از 1.5 برابر قطر بزرگترین میلگرد و نه از 40 میلی‌متر، کمتر باشد.

در ادامه می‌توانید حل تشریحی یک سوال از آزمون نظام مهندسی مهر 98، در رابطه با آرماتوربندی و رعایت فاصله میلگردها، را مشاهده کنید:

دوره تخصصی «طراحی دستی سازه‌های بتنی» بر اساس ویرایش جدید مبحث نهم برگزار می‌شود.