لوگو

سرا

ضوابط اجرای ساختمان‌ با مصالح بنایی محصور شده با کلاف | کلاف‌ قائم و افقی و شالوده‌ها

ضوابط اجرای ساختمان‌ با مصالح بنایی محصور شده با کلاف | کلاف‌ قائم و افقی و شالوده‌ها

مهم‌ترین دلیلی که ساختمان‌های بنایی را نسبت به ساختمان‌های آجری سنتی متمایز می‌کند، شکل‌پذیری خوب آن‌هاست.

اما این شکل‌پذیری چگونه ایجاد می‌شود؟

با استفاده از ترکیب میلگرد و بتن (بتن مسلح) در ساختمان‌های بنایی خاصیت شکل پذیری ایجاد می‌شود، که به آن کلاف‌بندی می‌گویند.

کلاف‌بندی برای پیوستگی بیشتر ساختمان‌ها به ویژه در مناطق زلزله خیز با خطر متوسط تا خطر نسبی بالا استفاده می‌شود.

در ادامه به پاسخ سوال‌های مرتبط با ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف می‌پردازیم.

آیا احداث ساختمان‌های بنایی محصور شده با کلاف بر روی هر زمینی مجاز است؟

خیر. احداث ساختمان‌های مذکور، بر روی زمین‌های ناپایدار یا در معرض سیل، مجاز نمی‌باشد.

به چه زمین‌هایی ناپایدار می‌گویند؟

ضوابط ساختمان‌ با مصالح بنایی محصور شده با کلاف | کلاف‌ قائم و افقی و شالوده‌ها

مشخصات کلاف‌های افقی در تراز زیر سقف:

کلاف سقف چنانچه با بتن مسلح ساخته شود، باید عرض آن هم عرض دیوار بوده مگر در دیوارهای خارجی که به منظور نماسازی می‌توان عرض کلاف را حداکثر تا 120 میلی‌متر از عرض دیوار کمتر اختیار نمود ولی در هیچ حال عرض کلاف افقی نباید از 200 میلی‌متر کمتر باشد. ارتفاع کلاف نیز نباید از 200 میلی‌متر کمتر باشد. به جای کلاف بتن مسلح می‌توان از نیمرخ‌های فولادی معادل تیر آهن نمره 10 (IPE 100) استفاده نمود مشروط بر آنکه کلاف فولادی به خوبی به سقف متصل شده و همچنین این کلاف‌ها به نحوی مناسب به کلاف قائم یا دیوار متصل گردد.

مشخصات کلاف‌های قائم بتنی:

هیچ یک از ابعاد مقطع کلاف قائم بتن مسلح ( با عیار سیمان حداقل 250 کیلوگرم در متر مکعب بتن) نباید کمتر از 200 میلی‌متر باشد. به جای کلاف بتن مسلح می‌توان از تیر آهن نمره 10(IPE 100) یا نیمرخ فولادی معادل آن استفاده نمود، مشروط بر آن که اتصال کلاف فولادی با دیوار به وسیله میلگردهای افقی بخوبی تأمین شود.

توضیحات و نکات ارائه شده در این مطلب برگرفته از مبحث 8 مقررات ملی ساختمان بوده است، با توجه به وجود ساختمان‌های بنایی در سطح روستاهای کشور، دانستن نکات و ضوابط اجرایی کلاف‌بندی ، در جهت مقاوم سازی و یکپارچه‌سازی بناها، امروزه امری ضروری است به خصوص که کشور ما، یک کشور زلزله خیز هم هست. در ادامه می‌توانید یک ویدئو آموزشی در رابطه با کلاف‌ بندی قائم مشاهده کنید: