با خیال راحت حل کن؛ همه تستای فولاد، توی آزمون مرداد!

لوگو

سرا

اعمال اثر ∆-P در ETABS چگونه لحاظ می شود؟

اعمال اثر ∆-P در ETABS چگونه لحاظ می شود؟

∆-P در ETABS

در سازه‌های تحت اثر بار جانبی شاخص پایداری کنترل شده و در صورت لزوم اثر (P-delta)∆- P درنظر گرفته می‌شود. (اثر ∆-P چیست؟)

برای اعمال این اثر در نرم‌افزار ETABS باید ترکیب بار مربوط به بار لرزه‌ای در تنظیمات (P-delta)-P وارد شود.باید توجه داشت که مطابق آیین نامه 2800 وآیین نامه ASC7 بارهای ثقلی بر اساس بارهای بدون ضریب محاسبه می‌شوند و در ترکیب بارهای لرزه‌ای ضرایب آن‌ها 1 منظور می‌شود.

اثر p-delta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برخی طراحان به صورت محافظه‌کارانه در ترکیب بارهای لرزه‌ای بارهای ثقلی را ضریب دار در نظر می‌گیرند و در نرم‌افزار ETABS  ضرایب را اعمال می‌کنند.

ترکیب بار زلزله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به ترکیب بار انتخاب شده همانند شکل زیر تاثیرات P-∆ اعمال می‌شود.

 


نکات تخصصی و کاربردی نرم افزار ایتبس (ETABS) را در دوره "طراحی سازه های فولادی و بتنی با نرم افزار ETABS and SAFE" بیاموزید.


سازه‌های بتنی

در سازه‌های بتنی اثر لاغری به دو شکل منظور می‌گردد.

  • تشدید لنگرهای مرتبه اول
  • اعمال اثر P-∆ که به معنی انجام آنالیز مرتبه دوم است

در نرم‌افزار ETABS  ضریب تشدید لنگر(با فرض اعمال اثر(P-∆ 1 در نظر گرفته شده است یعنی لنگرهای مرتبه اول را تشدید نخواهد کرد بنابراین در صورتی که ستون‌های بتنی مقادیر مجاز آیین نامه در لاغری را تامیین نکنند برای منظور کردن اثرات لنگرهای ثانویه باید اثر(p delta) P-∆ فعال باشد.

 

منبع: جزوه ETABS دکتر مسعود حسین‌زاده اصل