لوگو

سرا

آشنایی با گرایش مهندسی زلزله با تدریس دکتر امیرحسین خلوتی

آشنایی با گرایش مهندسی زلزله با تدریس دکتر امیرحسین خلوتی

وبینار آشنایی با گرایش مهندسی زلزله:

دکتر امیرحسین خلوتی این سخنرانی را با هدف معرفی رشته مهندسی زلزله، زمینه‌های کاری، آینده شغلی، تفاوت‌های مهندسی زلزله و سازه و آشنایی بیشتر شما مهندسی و دانشجویانی که در شرف انتخاب گرایش برای تحصیلات تکمیلی هستید، ارائه کرده اند.

 

 

 

 

دوره‌های تخصصـی با تدریس دکتـر امیرحسین خـلوتی

دوره آنلاین آمادگی آزمون طرح و اجرای بهسازی

دوره آمادگـی آزمون محاسبات عمـران