call_end 021-22638713
فیلم خوردگی فولاد در بتن (یکی از انواع خرابی های بتن)
فیلم خوردگی فولاد در بتن (یکی از انواع خرابی های بتن)

یکی از عواملی که پایایی و دوام بتن را تحت تاثیر قرار می دهد خوردگی فولاد است.

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی محاسبات - دکتر خلوتی (بخش دوم)
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی محاسبات - دکتر خلوتی (بخش دوم)

موسسه سرا ارائه دهنده دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران می باشد که بخش هایی از این دوره را می توانید در این فیلم مشاهده نمائید.

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی محاسبات - دکتر خلوتی (بخش اول)
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی محاسبات - دکتر خلوتی (بخش اول)

موسسه سرا ارائه دهنده دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران می باشد که بخش هایی از این دوره را می توانید در این فیلم مشاهده نمائید.

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا- مهندس امیرعلی خلوتی (بخش دوم)
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا- مهندس امیرعلی خلوتی (بخش دوم)

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه سه رشته عمران در صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا در موسسه سرا برگزار می شود. بخش هایی از این دوره را می توانید در بخش ویدئوهای سایت مشاهده کنید.

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا- مهندس امیرعلی خلوتی (بخش اول)
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا- مهندس امیرعلی خلوتی (بخش اول)

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه سه رشته عمران در صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا در موسسه سرا برگزار می شود. بخش هایی از این دوره را می توانید در بخش ویدئوهای سایت مشاهده کنید.

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی - کلاس خاک و پی دکتر شعاری شعار
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی - کلاس خاک و پی دکتر شعاری شعار

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه سه رشته عمران در صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا در موسسه سرا برگزار می شود. بخش هایی از این دوره را می توانید در بخش ویدئوهای سایت مشاهده کنید.

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی - کلاس بتن دکتر حسین زاده اصل (بخش سوم)
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی - کلاس بتن دکتر حسین زاده اصل (بخش سوم)

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه سه رشته عمران در صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا در موسسه سرا برگزار می شود. بخش هایی از این کلاس را در این فیلم مشاهده کنید.

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی - کلاس بتن دکتر حسین زاده اصل (بخش دوم)
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی - کلاس بتن دکتر حسین زاده اصل (بخش دوم)

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه سه رشته عمران در صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا در موسسه سرا برگزار می شود. بخش هایی از این کلاس را در این فیلم مشاهده کنید.

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی - کلاس بتن دکتر حسین زاده اصل
دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی - کلاس بتن دکتر حسین زاده اصل

دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه سه رشته عمران در صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا در موسسه سرا برگزار می شود. بخش هایی از این کلاس را در این فیلم مشاهده کنید.

پایدارسازی گود به روش سپر کوبی
پایدارسازی گود به روش سپر کوبی

برای پایدار سازی گود هفت روش مرسوم وجود دارد که بنا به شرایط مختلف استفاده از هر کدام مزیت های خاصی برای طراح و پیمانکار خواهد داشت.

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program