call_end 021-22638713

نکاتی که ناظران ساختمان(عمران، معماری،تاسیسات برق و مکانیک) فراموش می کنند و منجر به بروز دردسرهای بزرگ می شود!

  • در دسته :بلاگ
  • بازدید2179
  • منتشر شده در : 01 شهریور 1397

در این مقاله مجموعه ای از شرح خدمات هر یک از مهندسین ناظر ساختمان در رشته های عمران ، معماری ، برق و تاسیسات مکانیکی را بر اساس راهنماهای سازمان نظام مهندسی استان تهران برای شما گردآوری کرده ایم.

بسیاری از مهندسین ناظر جوان و حتی مهندسین با سابقه، به علت عدم آشنایی کافی وظایف و مسئولیت های نظارت در ساختمان ، دچار مشکلات حقوقی جبران ناپذیر می شوند.

برخی مواقع ارسال یک گزارش به موقع می تواند بسیاری از مشکلات و مسائل حقوقی که در اثر اتقافات حین کار رخ میدهد را از شما دور نماید. بدین منظور ما مجموعه ای از "شرح وظایف مهندسان ناظر ساختمان" را برای شما تهیه کرده ایم که به این امید که در کاهش اتفاقات ناگوار و تلخ موثر واقع شویم.


برای آشنایی با اصول گزارش نویسی و نکات حرفه ای نظارت، دوره "چگونه نظارت کنیم" را مشاهده کنید.


بخش اول : تعاریف 

واژه های زیر در این مجموعه در معانی ذکر شده استفاده شده اند. تعاریف سایر واژه ها مطابق با مندرجات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) می باشد.

سازمان استان : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

نظارت مستمر : نظارتي است كه داراي دو جنبه استمرار مرحله اي و استمرار زماني است.

استمرار مرحله اي : نظارت برتمام مراحل عمليات ساختماني بدون انقطاع مرحله اي

استمرار زماني: نظارت بر عمليات ساختماني بدون فاصله زماني زياد و منقطع

مرجع صدور پروانه ساختمان : نهاد رسمي صادر كننده پروانه ساختمان مانند شهرداري ، دهداري، شركت شهر

جديد ، شركت شهرك صنعتي ، سازمان منطقه آزاد

 

بخش دوم : کلیات

2- 1 نظارت مهندسان ناظر بر عملیات اجرائی ساختمان " نظارت مستمر" می باشد.

۲ -۲ نظارت مهندسان ناظر ، از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهی پایان کار خاتمه می یابد. این نظارت در موارد مشتمل بر حضور چهار ناظر از چهار رشته ، نظارت جمعی بوده و به هیچ وجه جنبه نوبتی و جداگانه ندارد.

کلیات وظایف مهندسان ناظر ساختمان


۲ -۳ مهندسان ناظر در خصوص عملکرد خود ، حسب مورد بصورت جمعی (در اموری که تواما مربوط به دو رشته یا بیشتر است ) یا فردی ( دراموری که مربوط به رشته تخصصی مورد صلاحیت هر ناظر است) در قبال سازمان استان و سایر مراجع قانونی مسئول بوده و پاسخگو می باشند.

شرح وظایف ناظر ساختمان

۲ -۴ وظائف مهندسان ناظر جنبه کنترلی دارد و در صورت عدم انطباق کار در حال اجرا با نقشه ها و مشخصات مصوب ، الزامات قانونی ، مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط لازم الاجرا ، مکلفند ضمن تذکر کتبی به سازنده و صاحبکار ، مراتب را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و حسب مورد ، درخواست اصلاح یا توقف عملیات اجرائی و الزام سازنده و صاحبکار به رعایت ضوابط لازم الاجرا نمایند . همچنین تصویر گزارش خود را به سازمان استان تحویل دهند.

شرح وظایف ناظرین ساختمان

مهندسان ناظر راسا مجاز به اعمال تغییرات در نقشه ها و مشخصات فنی نمی باشند.

۲ -۵ عملکرد مهندسان ناظر باید در چهارچوب کلیه مقررات و ضوابط قانونی بخصوص ضوابط نظارت ساختمان در فصل چهارم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.

شرح وظایف ناظران ساختمان

شما می توانید با کلیک روی "خرید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان" هم اکنون این کتاب را به صورت آنلاین خریداری کنید

۲ -۶ کلیه مهندسان ناظر هر پروژه موظفند هماهنگی لازم را با مهندس ناظر هماهنگ کننده در تمام امور بطور مستمر به عمل آورند و با اطلاع وی با سایر ناظران همفکری، مشورت، مذاکره ، همکاری و ارتباط پیوسته داشته باشند.

شرح وظایف مهندس ناظر ساختمان

 ۲ -۷ مهندسان ناظر هر پروژه باید قبل از آغاز عملیات اجرائی باتفاق یکدیگر به بازدید محل پروژه بروند و از ویژگی های ملک و مجاورت های آن از جمله : موقعیت ملک، همجواری ها، تأسیسات ملک و تأسیسات شهری مجاوراطلاع حاصل نموده و ازجمیع عوامل موثر در اجرای پروژه اطلاع حاصل کنند و مراتب را صورت جلسه نمایند.

شرح وظایف مهندس ناظر ساختمان - بازدید از محل پروژه

۲ -۸ کلیه مهندسان ناظر موظف به کنترل و تأیید ترازها و موقعیت های مکانی به اتفاق ناظران دیگر و تنظیم و امضای صورتجلسه آن ، به اتفاق ناظر هماهنگ کننده می باشند.

شرح وظایف ناظران مهندسان ساختمان

۲ -۹ مهندسان ناظر موظف به کنترل رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست (Health Safety Environment = HSE) ، مطابق ضوابط لازم الاجرا بویژه مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) در تمام مراحل اجرا «از تجهیز کارگاه تا پایان کار» بطور عام و در حدود صلاحیت خود بطور خاص، همچنین هماهنگی در زمینه های تخصصی با سایر ناظران و در صورت لزوم ارائه تذکر کتبی به سازنده و صاحبکار می باشند.

شرح وظایف مهندسان ناظر ساختمان

۲ -۱۰ مهندسان ناظر موظف به تنظیم و امضای گزارش های مرحله ای اجرای ساختمان منطبق با الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری )به اتفاق می باشند و مهندس ناظر هماهنگ کننده مسئول تسلیم و تحویل این گزارش ها به مراجع ذیربط است.

شرح وظایف مهندسان ناظر ساختمان

۲ -۱۱ مهندسان ناظر موظف به حضور در جلسه تحویل زمین ( با حضور صاحبکار و سازنده ) و امضاو مهر صورتجلسه آن می باشند.

شرح وظایف مهندسان ناظر ساختمان

۲ -۱۲ مهندسان ناظر در مدت اجرا و در طول کار ( همزمان با پیشرفت کارو بطور تدریجی ) موظف به کنترل نقشه های چون ساخت (As Built) تهیه شده توسط سازنده در هر مرحله و تأیید و امضای آن در همان مرحله و ارائه یک نسخه تائید شده آن به سازمان استان می باشند.

شرح وظیفه مهندس ناظر ساختمان

۲ -۱۳ مهندسان ناظر موظف به حضور درمراجع مرتبط اعم از سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان و وزارت راه و شهرسازی ، حسب مورد جهت ارائه توضیحات و امضای اسناد در چهارچوب قانون می باشند.

شرح وظیفه مهندس ناظر ساختمان

۲ -۱۴ در اشخاص حقوقی ، مدیر عامل ضمن تعیین ناظر هماهنگ کننده مکلف به تعیین چهار ناظر از مهندسان شرکت که اسامی آنان در پشت پروانه اشتغال درج شده است (با رعایت صلاحیت مربوط) و اعلام رسمی آن بصورت کتبی، به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان می باشد.

شرح وظایف مهندسان ناظر ساختمان

پس از معرفی این کلیات به سراغ معرفی وظایف هر یک از ناظران هماهنگ کننده ، ناظر معماری ، ناظر عمران ، ناظر تاسیسات برقی و ناظر تاسیسات مکانیکی می رویم:

ناظر هماهنگ کننده کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟
آیا از ۱۹ وظیفه مهم مهندس ناظر معماری اطلاع دارید؟
۴۰ مورد از مهمترین وظایف و مسئولیت های مهندس ناظر عمران چیست؟
آیا به عنوان یک مهندس ناظر تاسیسات برق ساختمان از وظایف و مسئولیت های خود آگاه هستید؟
۱۵ مورد از مهمترین مسئولیت های مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی چیست؟

 

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program