call_end 021-22638713

اعمال ضرایب ترک خوردگی در ETABS2016

در نظر گرفتن ضرایب ترک‌خوردگی در دو بخش حائز اهمیت است

  • محاسبه زمان تناوب اصلی
  • کنترل تغییرمکان جانبی نسبی

  1. محاسبه زمان تناوب اصلی :


مطابق بند 3-3-3-3 استاندارد 2800 ویرایش چهارم ،در محاسبه زمان تناوب اصلی ساختمان های بتن آرمه اثر ترک خوردگی اعضا در سختی خمشی آن ها باید در نظر گرفته شود. بدین منظور می توان سختی موثر اعضا را برابر مقادیر زیر در نظر گرفت:

  • در تیرها  0.5Ig
  • در ستون‌ها و دیوارها Ig

بنابراین ضرایب ترک خوردگی برای محاسبه زمان تناوب در تیرها 0.5  و در ستون ها 1  منظور می‌گردد .

  1. کنترل تغییر مکان جانبی نسبی :

مطابق بند 5-3-3 استاندارد 2800 ویرایش چهارم ، در سازه های بتن آرمه در تعیین تغییر مکان جانبی نسبی طرح ، ممان اینرسی مقطع ترک خورده قطعات را می توان ، مطابق توصیه آیین نامه بتن ایران (آبا) برای تیرها 0.35Ig ، برای ستون ها 0.7Ig ، و برای دیوارها 0.35Ig یا0.7Ig   نسبت به میزان ترک خوردگی آن ها منظور کرد. برای زلزله بهره برداری مقادیر این ممان اینرسی ها را  می توان تا 1.5 برابر افزایش داد . یعنی برای تیرها 0.5Ig و برای ستونها 0.7Ig را به طور کامل درنظر گرفت.

بنابراین ضرایب ترک خوردگی برای تیرها  0.35 در زلزله طرح و 0.5  درزلزله سطح بهره برداری می باشد. همچنین برای ستون ها 0.7 در زلزله طرح و 1 درزلزله سطح بهره برداری منظور می گردد.

 

  • ضمنا مطابق جدول6.6.3.1.1 آیین نامه ACI-318-2014  ، ضریب ترک خوردگی دال ها 0.25  در نظر گرفته می شود .

اعمال ضریب ترک خوردگی
 
ضریب ترک خوردگی تیر و ستون
ضریب ترک خوردگی دال
منبع:جزوه ETABS دکتر مسعود حسین‌زاده اصل
لینک کوتاه مطلب http://omransara.ir/p/p694
نظر خود را بنویسید

محسن فراهانی 1396/03/20
مطلب مفید و کاربردی بود . تشکر

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program