call_end 021-22638713

کنترل تغییر مکان جانبی نسبی سازه

تغییر مکان جانبی نسبی سازه

کنترل تغییر مکان جانبی نسبی برای دو حالت زلزله طرح و زلزله سطح بهره‌برداری بررسی می‌شود.

الف- زلزله طرح

اختلاف بین تغییر مکان جانبی واقعی مراکز جرم کف‌های بالا و پایین طبقه،تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طبقه نامیده می‌شود که این تغییر مکان با تحلیل غیر خطی سازه قابل محاسبه است و می‌توان به جای تحلیل غیرخطی با تقریب خوبی آن را از رابطه زیر بدست آورد.

 

 

 

 

باید توجه داشت در صورتی که از روش تنش مجاز برای محاسبه تغییر مکان جانبی استفاده شده باشد، مقدار تغییر مکان باید در ضریب 1.4 ضرب شده و سپس با مقدار مجاز کنترل شود.

مطابق بند 3-5-2 آیین نامه 2800 ویرایش چهارم مقدارM∆ که با منظور کردن اثر∆-P (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)بدست می‌آید نباید از مقادیر زیر تجاوز کند.

 

 

 

 

 

 

  • در ساختمان ‌های نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی ، برای محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه eu∆، به جای تفاوت بین مراکز جرم کف‌‌‌‌‌‌‌ها باید تفاوت بین تغییر مکان‌های جانبی کف‌های بالا و پایین آن طبقه در امتداد محورهای کناری ساختمان مدنظر قرار گیرد.
  • در محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه ، برای کنترل مقادیر فوق، مقدار برش پایه را می‌توان بدون منظور کردن محدودیت زمان تناوب اصلی(زمان تناوب اصلی بدست آمده از تحلیل دینامیکی نباید از 1.25 برابر زمان تناوب اصلی بدست آمده از روابط تجربی بیشتر باشد) تعیین کرد.ولی در ساختمان‌های با اهمیت خیلی زیاد این محدودیت باید رعایت شود.
  • در کنترل تغییرمکان جانبی نسبی باید اثرات ترک خوردگی (برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید)را منظور نمود.

ب- زلزله حدسرویس(سطح بهره برداری)

مطابق بند 3-11-2 آیین نامه 2800 ویرایش چهارم، در زلزله حد سرویس تغییر مکان جانبی نسبی بهره‌برداری که از تحلیل خطی سازه تحت اثر نیروی زلزله  حد سرویس بدست می‌آید نباید از مقدار زیر تجاوز نماید.

 

 

توجه: این محدودیت را در مواردی که نوع و نحوه به‌کارگیری مصالح و سیستم اتصال قطعات غیرسازه‌ای به گونه‌ای باشد که این قطعات بتوانند در برابر تغییر مکان جانبی بیشتر، بدون خسارات عمده، برجا بمانند می‌توان تا0.008 ارتفاع طبقه افزایش داد.

کنترل Drift  در etabs

در کنترل تغییرمکان‌ها به کمک نرم‌افزار باید توجه داشت که خروجی نرم‌افزار ETABS به شکل h/ eu∆ می‌باشد که به آن Drift ratio می‌گویند. بنابراین در کنترل Drift هر طبقه مقادیر مجاز فوق به شکل زیر به کار برده می‌شود.

منبع: گروه تحقیق و توسعه  موسسه سرا

لینک کوتاه مطلب http://omransara.ir/p/p700
نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program