روش هاي گودبرداري
call_end 021-22638713

روش هاي گودبرداري

گودبرداری ها به انواع گودبرداری بدون تمهيدات ویژه و گودبرداري ایمن تقسیم می شوند. 

1- گودبرداري بدون تمهيدات ویژه

بر اساس نشریه 55 خاكبرداري بدون
تمهيدات ویژه به صورت هاي زیر مجاز است. در غيراینصورت باید از روش هاي
گودبرداري ایمن استفاده نمود.
الف: در زمين هاي ماسه اي حداكثر 1 متر
ب: در زمين هاي ماسه اي رس دار حداكثر 1/5 متر
ج: در زمين هاي رسي حداكثر 1/5 متر
د: در زمين هاي دج حداكثر 2 متر

2 - گودبرداري ایمن

روش هاي گودبرداري ایمن

الف- باقي گذاشتن قسمتي از خاك در پشت دیوار همسایه
ب- خاكبرداري پلكاني
پ- مهار خاك قبل از گودبرداري:

1 - شمع كوبي
2 - سپر كوبي
3 - اجراي دیوار جداكننده (دیافراگمي)
4 -اجراي خرپاهاي قائم

ت- مهاربندي
ث- مهار متقابل
ج- دوخت به پشت
چ- ميخ كوبي (nailing)
ح- ساخت دیوار نگهبان بعد از گودبرداري

نمونه هایی از گودبرداری به روش nailing

‫نمونه هایی از میخ کوبی‬‎

 

Image result for ‫نمونه هایی از میخ کوبی‬‎Image result for ‫نمونه هایی از میخ کوبی‬‎

لینک کوتاه مطلب http://omransara.ir/p/p652
نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران