call_end 021-22638713

تسهیل در ارائه خدمات مهندسی ساخت و سازها در ساختمان های گروه الف

نظر به درخواست برخی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها به منظور تسهیل در ارائه خدمات مهندسی ساخت و سازها در ساختمان های گروه الف (موضوع تبصره یک ماده 12 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375)، از تاریخ این بخشنامه، پذیرش طراحی و نظارت ساختمان های گروه الف توسط اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار در رشته های عمران و معماری با داشتن کلیه شرایط ذیل برای کلیه مناطق اعم از شهری و روستایی به جز پروژه های واقع در کلانشهرها حداکثر تا 5 پروژه به عنوان یک کار محسوب می شود، اما مساحت کامل این ساختمان ها در ظرفیت اشتغال منظور می گردد:

الف - زیر بنای هر یک از آنها کمتر از 400 متر مربع باشد.

ب - زیر بنای آنها در زمان طراحی، نظارت و اجرای ساختمان تغییر نیابد.

پ - پایان کار آن نیز با همان مساحت صادر گردد.

در صورت افزایش مساحت ساختمان های مذکور در هر یک از مراحل ساختمانی نسبت به مساحت مندرج در پروانه ساختمانی، طراحی و نظارت آن به عنوان یک کار محسوب می گردد.

با پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب آن اداره کل، حداکثر تا 5 پروژه دیگر از گروه الف، با رعایت کلیه شرایط فوق می تواند مشمول این بخشنامه گردد.

از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نامه شماره 65219/400 مورخ 1395/12/18  این معاونت لغو میگردد.

تسهیل در ارائه خدمات مهندسی ساخت و سازها در ساختمان های گروه الف

 

 

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program