موسسه سرا | وبلاگ
call_end 021-22638713
بررسی آزمون طراحی معماری بهمن 97

داوطلبان آزمون طراحی معماری حتما این توضیحات را مشاهده کنند.

پدیده فرونشست و آثار آن
پدیده فرونشست و آثار آن

فرونشست تقریباً همزاد زلزله است؛ با این تفاوت که به مانند زلزله به یک‌باره اتفاق نمی‌افتد و هیاهو به دنبال ندارد اما در سکوت، آثاری چندبرابر مخرب‌تر بر جای می‌گذارد.

فراخوان شناسایی مجریان حقیقی
فراخوان شناسایی مجریان حقیقی

با توجه به اهمیت اجرای ساختمان توسط افراد صاحب صلاحیت، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سامانه ای را برای سامان دهی و اصلاح امور مجریان ذیصلاح راه اندازی کرده است.

مصاحبه با قبولی های آزمون نظام مهندسی (شماره 11)
مصاحبه با قبولی های آزمون نظام مهندسی (شماره 11)

این مصاحبه با یکی از مهندسانی که در آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران بهمن ۹۷ نمره قبولی کسب کرده، صورت گرفته است.

مصاحبه با قبولی های آزمون نظام مهندسی (شماره 10)
مصاحبه با قبولی های آزمون نظام مهندسی (شماره 10)

این مصاحبه با یکی از مهندسانی که در آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران بهمن ۹۷ نمره قبولی کسب کرده، صورت گرفته است.

نظرخواهی درخصوص مباحث مقررات ملی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان فرمی برای نظرخواهی در خصوص مباحث مختلف مقررات ملی منتشر کرد.

ابلاغ پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
ابلاغ پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)

وزارت راه و شهرسازی دستورالعمل طراحی و اجرای "اجزای غیر سازه ای معماری" را به عنوان پیوست ششم استاندارد 2800 ابلاغ کرد.

مصاحبه با قبولی های آزمون نظام مهندسی (شماره 7)
مصاحبه با قبولی های آزمون نظام مهندسی (شماره 7)

این مصاحبه با یکی از مهندسانی که در آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا عمران بهمن ۹۷ نمره قبولی کسب کرده، صورت گرفته است.

مصاحبه با قبولی های آزمون نظام مهندسی (شماره 6)
مصاحبه با قبولی های آزمون نظام مهندسی (شماره 6)

این مصاحبه با یکی از مهندسانی که در آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا عمران بهمن ۹۷ نمره قبولی کسب کرده، صورت گرفته است.

مصاحبه با قبولی های آزمون نظام مهندسی (شماره 5)
مصاحبه با قبولی های آزمون نظام مهندسی (شماره 5)

این مصاحبه با یکی از مهندسانی که در آزمون نظام مهندسی محاسبات عمران بهمن ۹۷ نمره قبولی کسب کرده، صورت گرفته است.

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران