call_end 021-22638713

آیا سازمان نظام مهندسی مسبب رکود مسکن است؟

سازمان نظام مهندسی ساختمان به موضوع کیفیت توجه دارد و مسئولیت رکود مسکن برعهده این سازمان نیست. این صحبت آقای کرمانی عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص نقش سازمان نظام مهندسی است.
علیرضا مجربی کرمانی در گفت و گو با روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان وظایف مشخصی دارد. سازمان با نگاهی کیفی به مسائل نگاه می کند و موضوع کمیت از جمله افزایش یا کاهش ساخت و ساز و قیمت مسکن در حوزه سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست.
وی اضافه کرد:سیاست گذاری در بخش کمیت باید توسط دولت یا بخش خصوصی انجام شود. سازمان نظام مهندسی بیشتر به موضوع کنترل و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توجه داشته و در این بخش ها فعال است.
ایشان با بیان این که متاسفانه در حال و حاضر بیشتر سرمایه گذاران در ساختمان سازی از تخصص کافی برای انجام این کار برخوردار نیستند، ابراز عقیده کرد: اگر اشخاصی که کارشان ساخت و ساز است و مجوز اجرای ساختمان دارند، به صورت تخصصی وارد عرصه شوند، به نکات فنی ساختمان بیشتر توجه می شود.
مجربی کرمانی در پایان گفت: در ایران سازندگان ساختمان بیشتر برای افزایش ارزش افزوده به این عرصه وارد شده و به مساله کیفیت توجهی ندارند و اگر ساخت و ساز بیش از حد نیاز صورت پذیرد، به دنبال آن رکود به همراه خواهد آمد.

 

منبع: +

نظر خود را بنویسید

برنده نهمین جشنواره وب و موبایل ایران در سال 1395 به انتخاب داوران

free website stats program