نظام مهندسی معماری صلاحیت طراحی

نظام مهندسی عمران صلاحیت نظارت

نظام مهندسی تاسیسات برقی(صلاحیت نظارت و طراحی )

نظام مهندسی عمران صلاحیت نظارت و اجرا

نظام مهندسی معماری صلاحیت نظارت و اجرا

نظام مهندسی عمران صلاحیت محاسبات فشرده (آخر هفته)

نظام مهندسی نقشه برداری

تکدرس بنایی صلاحیت محاسبات

آموزش اصول طراحی لرزه ای مقاوم در ساختمان فولادی (2007)

این مطالب از مقررات لرزه ای AISC که در سال 2007 منتشر شده است اقتباس شده و جهت مطالعه مهندسان حرفه ای و دانشجویان مهندسی عمران و کارشناسی ارشد سازه و زلزله بسیار مناسب می باشد.

 

فایل ها به زبان لاتین می باشد.

طراحی لرزه ای سازه های فلزی (18MB)

معرفی (21MB)

قاب خمشی (74MB)

قابهای بادبندی هم محور (19MB)

قابهای بادبندی برون محور (21MB)

بادبند کمانش تاب (6MB)

دیوار برشی فولادی ویژه (38MB)

لینک کوتاه مطلب http://omransara.ir/p/p50